شفاف سازی اطلاعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان* کلیه معاملات (مزایده ، مناقصه، خرید و فروش )به همراه متن قرارداد

کلیه معاملات (مزایده ، مناقصه ، خرید و فروش ) به همراه متن قرارداد

مزایده و مناقصات

جهت دریافت فهرست معاملات کلیک نمایید.