شفاف سازی اطلاعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان* کلیه معاملات (مزایده ، مناقصه، خرید و فروش )به همراه متن قرارداد