شفاف سازی اطلاعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان* کلیه مجوزهای صادره خدمات یا هر سندی که دارای اعتبار برای ذینفع در مرجع صلاحیت دار باشد.