شفاف سازی اطلاعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان* فهرست کلیه حمایتها،کمکهاوخریدهای حمایتی محصولات