بیانیه راهبرد مشارکت مردم

بیانیه راهبرد مشارکت مردم با وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی - اداره کل استان کرمانشاه

راهبرد مشارکت مردم با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-اداره کل استان کرمانشاه

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمانشاه بیانیه راهبرد مشارکت مردم با وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی را جهت بهره برداری شهروندان عزیز به شرح ذیل اعلام می دارد:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کلیه دستورالعمل های صدور مجوز و ارائه خدمات به شهروندان را پیش از ابلاغ به مدت 2 هفته از طریق پورتال وزارت یا پنجره واحد ارائه خدمات خود در معرض نقد عموم قرار می دهد و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می نماید.

وزارت فرهنگ و  ارشاد اسلامی در رابطه با تهیه و تدوین لوایح قانونی که نیازمند تصویب نمایندگان مجلس یا مراجع ذیصلاح می باشد، پیش از ارسال به مدت یک ماه از طریق پورتال وزارت در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس  ارسال آن اقدام می نماید.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کلیه خدمات خود را طریق میز خدمت الکترونیک در معرض عموم قرار داده و پس از دریافت پیشنهادات و نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به بهبود ارائه خدمات اقدام می نماید.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور افزایش مشارکت اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه و کارشناسان کشور در فرایند تصمیم سازی و سیاست گذاری و بهره گیری از تمامی ظرفیتها و ایده های نوآورانه و خلاقانه در حوزه های فرهنگ و هنر و رسانه نسبت به ایجاد پنجره واحد ارائه خدمات وفا متصل به میز خدمت الکترونیکی شبکه تعاملی با ایشان ایجاد نموده است و از طریق پورتال دستگاه http://farhang.gov.ir/ در اختیار عموم قرار داده است.