پرسش های متداول

پرسش های متداول

نظر به دستورالعمل شماره 251173/ 99 مورخ 99/11/28 مشاور محترم وزیر و عضو و دبیر هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی، موسسات فرهنگی هنری چند منظوره ای که درخواست تغییراتی از قبیل : 1 - تغییر اعضای هیات موسس 2 - تغییر مدیر مسئول 3 – افزایش موضوع فعالیت  4 - تغییر مکان  و تمدید پروانه فعالیت  را دارند صرفا از طریق سامانه صدور مجوز موسسات "www.maraakez.ir"  درخواست های آنان مورد بررسی قرار می گیرد.

قابل توجه موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره که از طریق سامانه "www.maraakez.ir" صدور مجوز اقدام به اخذ مجوز فعالیت نموده اند

 

 

.

 

در راستای اصل کاهش تصدی گری دولت در امور و تقویت بخش خصوصی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از این قاعده مستثناء نبوده و با افزایش کمی صدور مجوز فعالیت مؤسسات فرهنگی هنری تک و چندمنظوره گامی اساسی را در این زمینه برداشته و از آنان به عنوان بازوان اجرایی خود در سطح اجتماع استفاده بهینه   می نماید. این مؤسسات همچنانکه از اسم شان پیداست متولی اجرای بسیاری از امور فرهنگی و هنری از جمله همایش ها، سمینارها ، جشنواره ها، پژوهش ها و آموزش ها فرهنگی هنری می باشد که در نهایت بسط و توسعه فرهنگ و هنر را در بین آحاد جامعه بدنبال دارد.


تعریف موسسه فرهنگی و هنری:

مراکز، مؤسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی، تشکیلاتی است که با اهداف و مقاصد فرهنگی اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی ( بر طبق ماده 584 قانون تجارت و آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب 1337 ) و بر اساس شرایط مندرج در این ضوابط به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی، افراد واجد شرایط برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی با سرمایه ایرانی تشکیل می دهند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز تأسیس، نظارت بر فعالیت ها و انحلال آنها را صادر می کند.

 

مدارک مورد نیاز:

نحوه ارائه تقاضا

موضوعات پیشنهادی موسسات چند منظوره

صورتجلسات تغییرات موسسات فرهنگی هنری

مدارک لازم جهت تاسیس موسسه چند منظوره

مدارک مورد نیاز تمدید پروانه فعالیت موسسات

شرایط سر برگ مناسب و تابلو مناسب

اساسنامه چند منظوره موارد خاص

فرآیند صدور مجوز جهت فعالسازی موضوعات موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره