مسابقه پیامکیمسابقه پیامکی حجاب و عفاف 91

مسابقه پیامکی حجاب و عفاف سال 91

1-این جمله از کیست؟

زکات زیبایی عفت است.

        الف)پیامبر اعظم(ص)        ب)امام علی (ع)            ج)امام حسن عسگری(ع)

2-این جمله از کیست؟

خدای متعال با حیا و پرده پوش است و حیا و پوشش را دوست می دارد.

        الف)پیامبر اعظم(ص)         ب)حضرت زهرا (س)       ج)امام صادق (ع)

3-این جمله از کیست؟   

سه گروه هستند که به بهشت نمی روند:1-مرد بی غیرت 2-زن مرد نما 3-دائم الخمر

        الف)پیامبر اعظم(ص)      ب)امام رضا (ع)           ج)امام باقر (ع)

پاسخ های صحیح را به صورت (شماره سوال = گزینه صحیح) به شماره 100030831ارسال نمائید

آخرین مهلت ارسال آثار 30  تیر ماه 1391