راهنمای مراجعانراهنمای مجوزها

راهنمای مجوزها

جهت دریافت راهنمای مراجعان برروی لینک زیر کلیک کنید . ( این فایل به اصحاب فرهنگ و هنر کمک می کند تا با مراجعه به آن نسبت انجام درخواستهای خود آگاهی پیدا کنند - نحو دریافت کلیه مجوزهای فرهنگی هنری در این فایل موجود می باشد

بر روی متن زیر کلیک  کنید 

http://www.farhang.gov.ir/fa/memberhelp/mojavez