مراکز فرهنگی دیجیتالفرم خود ارزیابی

جهت دریافت فرم خودارزیابی مراکز فرهنگی دیجیتال اینجا کلیک نمایید

لطفا پس از تکمیل کلیه صفحات فرم خود ارزیابی ، ان را به آدرس ایمیل research@incn.ir ارسال نمایید.