روابط عمومی

روابط عمومی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه 

 

مسئول روابط عمومی : 

                     سعید کرمی چمه


کرمی

کارشناسان روابط عمومی : 

  • پروا بهرامی تبار
  •  سهیل سنجابی

تلفکس : 08318244744

ایمیل   :  ro.ershad@chmail.com