اداره حراست

 

حراست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه 

رییس اداره حراست :

محمد عیوضی

کارشناسان حراست : 

محمد امیرخانی

شاهدخت گوهری

تلفکس :8238377-083

ایمیل : he.ershad@chmail.ir