معاونت ها و مراکز ستادیادارات شهرستان

ادارات شهرستان استان کرمانشاه

ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای تابعه

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آباد غرب

نام و نام خانوادگی :  خسرو تمری

سمت : سرپرست  اداره

تلفن :  08325222950 -   7120 0832522  -    08325242665

آدرس :  خیابان شهید مفتح - اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

اداره فرهنگ و ارشاد  اسلامی شهرستان روانسر

نام و نام خانوادگی :  هدایت محمودی

سمت : رئیس اداره 

تلفن :  08326525886 تلفکس : 08326527066

آدرس :  روانسر   بلوار معلم روبروی شهرداری

اداره فرهنگ و ارشاد  اسلامی شهرستان گیلانغرب

نام و نام خانوادگی : کیوان پیش قدم

سمت :  رئیس اداره

تلفن : 08353222599    -   08353224583  

آدرس :  گیلانغرب خیابان شهید رجائی پارک فلاحت

اداره فرهنگ و ارشاد  اسلامی شهرستان دالاهو

نام و نام خانوادگی :  علی شبستری

سمت : رئیس اداره

تلفن :  

آدرس :  دالاهو

اداره فرهنگ و ارشاد  اسلامی شهرستان  سنقر کلیائی

نام و نام خانوادگی :  محمد رضا کماسی

سمت :  رئیس اداره

تلفن :  08384227481

آدرس :  شهرک شهرداری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

اداره فرهنگ و ارشاد  اسلامی شهرستان  کنگاور

نام و نام خانوادگی : غلامرضا ملکیان

سمت : سرپرست اداره 

تلفن : 08372221144 3 و  08372233412

آدرس :  خیابان شهدا انتهای کوچه عظیمی مجتمع فرهنگی و هنری یادگار امام

اداره فرهنگ و ارشاد  اسلامی شهرستان پاوه

نام و نام خانوادگی :  محمد رئوف محمدی راد

سمت : رئیس اداره

تلفن :  

آدرس : 

اداره فرهنگ و ارشاد  اسلامی شهرستان ثلاث باباجانی

نام و نام خانوادگی :حسین شیخمرادی

سمت :  رئیس اداره

تلفن :  08327225730 

آدرس : پاوه میدان شهدا خیابان امام محمد غزالی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

اداره فرهنگ و ارشاد  اسلامی شهرستان سرپل ذهاب

نام و نام خانوادگی : عزت اله شریفی

سمت :  رئیس اداره

تلفن :  08342222899 08342222999 - 08342222471

آدرس : میدان امام (ره) خیابان ارشاد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی  

اداره فرهنگ و ارشاد  اسلامی شهرستان قصرشیرین

نام و نام خانوادگی : نادر حیدری گیلان

سمت : سرپرست اداره

تلفن : 08354222381  - 08354223653

آدرس :  بلوار راه کربلا جنب پارک شاهد فرمانداری سابق

اداره فرهنگ و ارشاد  اسلامی شهرستان هرسین

نام و نام خانوادگی :  سیاوش نظری

سمت :  رئیس اداره

تلفن :  08323225026

آدرس : شهرک شمالی اداره فرهنگ

  اداره فرهنگ و ارشاد  اسلامی شهرستان  جوانرود

نام و نام خانوادگی :  مسعود قادری

سمت : رئیس اداره

تلفن :  08326222632 083262222633

آدرس :  خیابان فرهنگیان ساختمان کتابخانه عمومی

اداره فرهنگ و ارشاد  اسلامی شهرستان  صحنه

نام و نام خانوادگی :  نادر حیدریان

سمت : رئیس

تلفن :  08383227472  - 08383229696

آدرس :  صحنه خیابان چهل متری انتهای کوچه گلستان 3