بیانیه حریم خصوصی

بیانیه حفظ حریم خصوصی

بیانیه سیاست حفظ حریم شخصی کاربران

 

 

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمانشاه، متعهد است که حریم خصوصی کاربران را حفظ نماید. بدین منظور، خود را ملزم به رعایت استانداردهای جهانی مورد نیاز در جمع آوری و حفاظت داده ها می داند.

در این بیانیه تشریح می کنیم که چه اطلاعاتی را از شما گردآوری کرده و چگونه از اطلاعاتی که هنگام ورود به این سایت در اختیار ما قرار می دهید، استفاده، واز آنها حفاظت می نماییم.

ما حفظ حریم شخصی شما را تضمین می کنیم. اگر در هنگام استفاده از این تارنما از شما اطلاعاتی بخواهیم که هویت تان را آشکار کند می توانید مطمئن باشید که از آن تنها براساس اصول مطرح شده در این بیانیه استفاده می شود. درهر حال تعهدات ومسوولیت های ما محدود به توانایی ها وامکانات ما بوده وما در قبال اقدامات مجرمانه ویا حوادث غیرمترقبه یا اتفاقاتی که منتسب یا ناشی از اقدامات ما نباشد، مسوولیت ویا تعهدی نخواهیم داشت.

ممکن است در آینده تغییرات در این سند اعمال شود. شما می توانید با مراجعه به این صفحه از تغییرات ایجاد شده در بیانیه حفظ حریم شخصی ما مطلع شوید.

چه اطلاعاتی را گردآوری می کنیم؟

ماممکن است این اطلاعات را از شما دریافت نماییم:

مشخصات مخاطب

اطلاعات تماس از جمله آدرس و تلفن

اطلاعاتی برای پشتیبانی و نحوه ی اطلاع رسانی

اطلاعات مرتبط با نظر سنجی از مخاطبان

با اطلاعاتی که می گیریم چه می کنیم؟

براساس ماده 7 تصویب نامه شماره 1127128 شورای عالی اداری مورخ 1395/12/28 خود را ملزم به رعایت حریم خصوصی همه افراد و کاربران وبگاه دانسته واز کاربران آن دسته از اطلاعات را که فقط به منظور ارایه خدمات کفایت می کند، دریافت کرده و از انتشار آن یا دراختیار قراردادن آن به دیگران خودداری می نماید.

امنیت اطلاعات

متعهدیم که امنیت اطلاعات شما را تضمین نماییم. برای جلوگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز و افشای اطلاعات شما از همه شیوه های لازم استفاده می کنیم تا امنیت اطلاعاتی را که به صورت آنلاین گردآوری می کنیم، حفظ شود.

پیوند به سایت های دیگر

تارنمای ما ممکن است به سایت های دیگری لینک شود. وقتی که شما ازطریق این لینک ها ازتارنمای ما خارج می شوید، توجه داشته باشید که ما بر دیگر سایت ها کنترل نداریم. درباره این سایت ها می بایست به بیانیه حریم شخصی آنها مراجعه فرمایید.