بانک اطلاعات قوانین و مقرراتاساسنامه سازمانها و مجامع بین المللی

اساسنامه سازمانها و مجامع بین المللی

فصل پنجم :
 

اساسنامه سازمانها و مجامع بین المللی که وزارت فرهنگ و ارشاد


اسلامی در آن عضویت دارد

 
 
اساسنامه
مرکز ملّی تئاتر در ایران وابسته به کمیسیون ملی یونسکو و انستیتوی بین المللی تئاتر
مقدمه از آنجا که همکاری بین ملتها بر اساس اهداف یونسکو موجب افزایش احترام به عدالت و حکومت قانون و حقوق انسانی می‌گردد و آن آزادیهای اساس را که مورد تصدیق اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد، برای حفظ صلح و تامین امنیت و تفاهم بین ملل قرار گرفته است تایید و تبلیغ می‌کند و از انجا که اشعه و اعتلای هنرها و از جمله هنر تئاتر، در جوار آموزش علوم و فلسفه و تعلیم و تربیت عمومی، می‌باید جای شایسته خود را در رسیدن به آن خواسته‌ها بگیرد، و از آنجا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این هدفها ارج نهاده شده و متقابلاً لازم است که عمق و جهت راستای انقلاب پر شکوه ملت ما، و هنر شکوفای تئاتر پس از انقلاب به جهانیان شناسانده شود، مرکز ملی تئاتر در ایران وابسته به کمیسیون ملی یونسکو و انستیتوی بین المللی تئاتر، پس از پیروزی انقلاب شکوهمند بهمن ماه به رهبری امام خمینی به دعوت کمیسیون ملی یونسکو و گردهمائی هنرمندان راستین رشته‌های مختلف هنر تئاتر در مرداد ماه سال 1358 تشکیل و اساسنامه آن تصویب و مورد عمل قرار گرفت.
ماده 1: مرکز ملی تئاتر متشکل است از فعالان، دست اندرکاران، اندیشمندان و استادان رشته‌های متنوع هنرهای نمایشی، بازیگری، کارگردانی، نمایشنامه نویسی و فنون وابسته به هنر تئاتر و همچنین یک نماینده از هر یک از سازمانهای رسمی دولتی، اداره برنامه‌های تئاتر وزارت فرهنگ و آموزش عالی، واحد نمایش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دانشکده هنرهای دراماتیک، دانشکده‌ هنرهای زیبا، اداره کل امور تربیتی وزرات آموزش و پرورش، سندیکای هنرمندان و کارکنان تئاتر و مجامع و محافل سرشناس و ثبت شده تئاتری بخش خصوصی که در هر حال عده آنها بیش از 30 نفر نخواهد بود می‌باشد.
ماده 2: مرکز ملی تئاتر دارای یک شورا، مرکب از همه اعضا و یک هیات دبیران می‌باشد.
ماده 3: اعضای شورای مرکز ملی تئاتر که اولین بار پس از سقوط رژیم شاهنشاهی به دعوت کمیسیون ملی یونسکو برای مدت دو سال انتخاب گردیده‌اند، با معرفی رسمی به مرکز کمیسیون ملی یونسکو، به موجب این اساسنامه خود عهده‌دار ادامه حیات و کار مرکز ملی تئاتر خواهد بود.
تبصره: سه جلسه غیبت متوالی غیر موجه هر یک از اعضا در جلسات شورا، استعفای آن عضو تلقی شده و مرکز ملی باید شخص دیگری را به جای وی انتخاب و دعوت کند.
ماده 4: شورای عمومی مرکز ملی تئاتر برای استماع گزارش هیات دبیران و اخذ تصمیات لازم و تعیین و تصویب خط مشی و برنامه‌های آتی کوتاه و دراز مدت مرکز، لااقل هر ماه یکبار با دعوت قبلی (و یا در روز ثابت به تصمیم شورا)‌تشکیل می‌گردد. عدم حضور هر یک از اعضا موجب عدم تشکیل جلسات نمی‌شود و جلسات شورای عمومی با هر تعداد عده حاضر تشکیل شده و تصمیمات آن با اکثریت نسبی عده حاضر معتبر خواهد بود.
ماده 5: هیات دبیران مرکب از 9 نفر،‌یک رئیس، یک نائب رئیس و هفت نفر دبیر می‌باشد که با رأی گیری جداگانه توسط اعضای شورا از میان خود برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد.
تبصره انتخاب مجدد دبیران بلامانع است.
ماده 6: هیات دبیران پس از انتخاب، وظایف و مسئولیتهای بقیه دبیران را در تصدی امور اداری: مالی: بین المللی تحقیقاتی: نگارش و ترجمه انتشارات روابط عمومی خود تعیین خواهد نمود.
ماده 7: جلسات هیات دبیران، حداقل به طور منظم هفته‌ای یکبار، برای رسیدگی به امور جاری تشکیل خواهد شد. تصمیمات با تصویب اکثریت حاضر در جلسه قابل اجرا می‌باشد.
ماده 8: هیأت دبیران می‌تواند برای هر یک از موضوعات فعالیت خود گروههای کار با حداقل سه نفر عضو تشکیل داده، تکالیفی را بر عهده آنها محول دارد. مسئول هر گروه کار از اعضای مرکز ملی بوده ولی اعضا می‌توانند از اشخاص واجد صلاحیت غیر عضو باشند.
ماده 9: وظایف رئیس مرکز ملّی که ضمناً سخنگوی این مرکز خواهد بود، اداره تشکیلات و نظارت به حسن اجرای توصیه‌ها و تصمیمات مرکز ملی و امضای مکاتبات خواهد بود.
ماده 10: از آنجا که تئاتر ایران در حال حاضر منعکس کننده مکاتب و روشهای مختلف تئاتر، در طول تاریخ از نظر سبک و تکنیک (سنتی، تجربی، علمی، کارگاهی)‌می‌باشد. وظیفه مرکز ملی تئاتر مطالعه و تحقیق در کلیه رشته‌ها و زمینه‌های تئاتر کشور و فراهم آوردن موجبات گسترش و غنای آن در همه شیوه‌ها و ایجاد ارتباط بین انواع مختلف تئاتر و معرفی همه آنها به جامعه و مبادله خلاق آموزنده با کلیه مکاتب تئاتری جهان از طریق تبادل نشریات و اطلاعات وگروهها و تشکیل دوره‌های آموزشی، سمینارها، جشنواره‌ها و استفاده از بورسها و اتخاذ تدابیر لازم، در حد امکانات و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم درباره صلاحیت شرکت کنندگان در مجامع بین المللی، در جهت تحقیق اهداف مرکز ملی تئاتر، خواهد بود.
ماده 11: مرکز ملی تئاتر می‌تواند برای اجرای هدف‌های خود مبادرت به ایجاد ارتباط و همکاری با گروه‌ها، کانونها، جوامع هنری، سندیکاها، شوراها، اتحادیه‌ها، دانشکده‌ها تئاتری و تئاترها گردد و با یاری آنها نسبت به اجرای توصیه‌ها و تصمیمات شورای مرکز ملّی تئاتر ایران و موسسات بین المللی تئاتر اقدام کند.
ماده 12: مرکز ملّی تئاتر می‌تواند با ایجاد کتابخانه‌ها، آرشیو و جمع آوری اطلاعات و همچنین انتشار نشریات به تحقق اهداف خود بکوشد.
ماده 13: مرکز ملّی تئاتر که فعلاً در مقر کمیسیون ملی یونسکو تشکیل شد باید کوشش نماید که محل کافی جهت تمرکز تاسیسات وابسته خود شامل کتابخانه، امور اداری، آرشیو و تالار برای به نمایش درآوردن گونه‌های اصیل مکاتب گوناگون تئاتر کشور و گروه‌های مدعو خارجی تهیه نماید و همواره در توسعه آن اهتمام ورزد.
 ماده 14: این اساسنامه در 14 ماده 2 تبصره تنظیم شده و در جلسه مورخ 18/4/1360 پس از اصلاح به تصویب اعضای مرکز ملی تئاتر ایران رسیده و هر زمان با تصویب حداقل دو سوم اعضای شورای مرکزی کلاً یا قسمت‌هایی از آن قابل تغییر است.
دکتر امیر حسین آریانپور                                                 استاد جامعه شناسی
عنایت اله احسانی                                              نمایشنامه نویس
مصطفی اسکوئی                                                هنرپیشه و کارگردان          
: محمد علی جعفری                               هنر پیشه و کارگردان
: ناصر حسینی                                      هنرپیشه
:رکن الدین خسروی                               کارگردان
: لطف  الله درمنکی فراهانی                      کارگردان و نمایش نامه نویس
: عطا اله زاهد                                       هنر پیشه و کارگردان
: محمد رضا صادقی                                نویسنده و کارگردان
: مهدی قلی فتحی                                 هنر پیشه و کارگردان
: مجید فلاح زاده                                   محقق تئاتر
: احمد کامیابی منک                              محقق و نویسنده تئاتر
: نصرت اله کریمی                                 هنر پیشه و کارگردان
: توران مهرزاد                                       هنر پیشه
: محمد علی مهمید                                نویسنده و مترجم
: حسن مهمانی                                                   هنر پیشه
: کاظم هژیر آزاد                                   هنر پیشه و نویسنده
: علی اصغر نجات                                              هنر پیشه
 
اساسنامه انجمن ملی هنرهای تجسمی هنرهای پلاستیک
1-انجمن ملی هنرهای تجسمی با شرکت هنرمندان رشته‌های نقاشی: مجسمه‌سازی: کنده‌کاری و دیگر رشته‌های هنرهای تجسمی تاسیس می‌شود. این انجمن وابسته به انجمن بین المللی هنرهای تجسمی و کمیسیون ملی یونسکو در ایرا ن خواهد بود.
2-        هدفها و مقاصد انجمن مذکور عبارتند از :
الف: تأمین ارتباط و همکاری بین هنرمندان رشته‌های مختلف هنرهای تجسمی در ایران
ب: ایجاد ارتباط و همکاری بین هنرمندان و محافل هنری ایران با هنرمندان و موسسات هنری سایر کشورها و مبادله اطلاعات و اشخاص و ترتیب دادن فعالیت‌های هنری
ج: معرفی و ترویج هنرهای تجمسی در ایران از طریق انتشار رسالات و نشریات و تشکیل نمایشگاههای آثار هنرمندان ایرانی و خارجی و ترتیب دادن اجتماعات و مجالس بحث و سخنرانی.
د: مطالعه و تهیه پیشنهادهای مربوط به بهبود و تحکیم وضع اجتماعی و اقتصادی هنرمندان ایران.
هـ : مشورت و اظهار نظر درباره انتخاب و اعزام نمایندگان ایران در مجمع عمومی و سایر اجتماعات انجمن بین المللی هنرهای تجسمی.
و کوشش در بدست آوردن بورسهای مطالعه و تحصیلی در رشته‌های مختلف هنری و اخصاص آن به اشخاص ذیصلاحیت.
3-انجمن ملی هنرهای تجسمی دارای یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر و به تعداد مورد لزوم عضو خواهد بود. در انتخاب اعضا توجه خواهد شد که نمایندگان متعلق به مراجع و موسسات و تمایلات هنری موجود در آن شرکت جویند.
4-رئیس و نایب رئیس و دبیر انجمن ملی هر دو سال یکبار از میان اعضای انجمن ملی با اکثریت آرای مخفی انتخاب می‌شوند.
5-جلسات عادی انجمن ملی هنرهای تجسمی ماهی یک بار تشکیل می‌گردد و سه جلسه غیبت متوالی بدون اطلاع قبلی به عنوان استعفاء و عدم تمایل به شرکت در جلسات انجمن ملی تلقی خواهد شد.
6-کمیسیون ملی یونسکو در ایران وسایل معرفی و ارتباط انجمن ملی هنرهای تجسمی را با سازمانها و انجمنهای هنری و فرهنگی ایرانی و بین المللی فراهم خواهد ساخت.
7-تجدید نظر در مواد این اساسنامه و انتخاب رئیس و نایب رئیس و دبیر انجمن با اکثریت دو سوم آرای اعضا انجمن امکان پذیر خواهد بود.
8-تصمیمات انجمن با اکثریت مطلق (نصف بعلاوه یک) حاضران اتخاذ می‌شود.
طرح اساسنامه کمیته ملی موسیقی
ماده 1: در اجرای بند یک از ماده چهاردهم اساسنامه شورای بین المللی موسیقی یونسکو کمیته‌ای وابسته به کمیسیون ملی یونسکو در ایران و شورای بین المللی موسیقی به نام «کمیته ملی موسیقی» تشکیل می‌گردد.
ماده2: اقامتگاه کمیته تهران خیابان ایرانشهر دبیرخانه کمیسیون ملی یونسکو خواهد بود.
ماده 3: هدفها و مقاصد کمیته عبارتند از :
الف: برقراری رابطه و تبادل اطلاعات بین اشخاص و سازمانها و انجمن‌های موسیقی چه ملی و چه بین المللی، چه در داخله و چه با خارجه.
ب حمایت و تشویق اشخاص و سازمانها و انجمنهای که در پیشرفت موسیقی موثر باشند.
ج: اقدام و همکاری در تشکیل مجامع موسیقی از قبیل کنگره‌های و فستیوالها و سمینارها و کنفرانس‌ها و مسابقه‌ها.
د: بررسی و تحقیق در زمینه موسیقی ملی و محلی ایران و چگونگی پیشرفت و تقویت مبانی آن
هـ : معرفی فعالیتها پیشرفتهای موسیقی در ایران به ممالک دیگر و بالعکس.
و: بررسی وضع اجتماعی و احوال مادی و معنوی هنرمندان موسیقی و کسانی که با موسیقی سر و کار دارند اعم از حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای.
ز: اهتمام در گنجانیدن مواد موسیقی در برنامه‌های تحصیلی و تشویق و راهنمایی مراجع و مراکز آموزش و پرورش به ترویج موسیقی بین شاگردان.
ح تاسیس مرکز جمع‌آوری آمار و اطلاعات موسیقی چه ملی و چه غیر آن.
ط تأسیس کتابخانه و مرکز ضبط آثار هنرمندان و امثال آن.
ماده 4: کمیته مرکب از اشخاصی خواهد بود که در رشته علمی یا عملی اطلاعات و سابقه کافی داشته باشند و بتوانند در انجام دادن مقاصد این کمیته همکاری نمایند.
ماده 5: هیات رئیسه کمیته رئیسه مرکب است از یک رئیس و یک نایب رئیس خزانه‌دار و یک دبیر و انتخاب آنها به اکثریت آرا صورت خواهد گرفت.
ماده 6: قبول عضویت در کمیته بنا بر پیشنهاد یکی از اعضا و تصویب اکثریت آرا صورت خواهد گرفت.
ماده 7: جلسات عادی کمیته ماهی یکبار و جلسات فوق العاده بنا به دعوت رئیس یا در غیاب ایشان به وسیله نایب رئیس تشکیل خواهد شد.
ماده 8: حق امضای چکها و اسناد مالی با خزانه‌دار به اتفاق رئیس است و هر یک از آنها می‌توانند در غیاب خود حق امضا را به هر یک از اعضای هیات رئیسه واگذار نماید.
ماده 9: تصمیمات کمیته و هر تغییری در مواد این اساسنامه به اکثریت آرا اعضای حاضر در جلسه معتبر و قابل اجرا است.
تغییرات در موارد این اساسنامه نباید با مقررات جاریه کشور مغایر باشد.
ماده 10: هدف و منظور کمیته به هیچ وجه استفاده مالی نیست و کمیته انجمنی است غیر انتفاعی و مدت آن نامحدود.
 
اساسنامه کمیسیون جنوب آسیا
موارد استناد و قوانین اجرایی کمیسیون سازمان جهانی
جهانگردی در منطقه جنوب آسیا
موارد استناد کمیسیون
به استناد بند (ی) ماده 12 اساسنامه سازمان جهانی جهانگردی (از این پس سازمان نامیده می‌شود) و بند (الف) مصوبه 1 مجمع عمومی سازمان، کمیسیون سازمان در منطقه جنوب آسیا (ازاین پس کمیسیون نامیده می‌شود) بر اساس موارد زیر تاسیس گردید.
1-هدف کمیسیون بررسی مسایل جهانگردی مورد توجه اعضا در منطقه خواهد بود، وظایف و فعالیتهای آن به تبعیت از سازمان مطابق اساسنامه و قوانین و مقررات سازمان خواهد بود.
2-اجرای تصمیمات و پیشنهادات مجمع عمومی و شورای اجرایی و هر گونه تصمیماتی که کمیسیون به نفع اعضای خود در منطقه اتخاذ می‌کند. را تضمین خواهد نمود مشروط بر اینکه این تصمیمات مغایرتی با سیاست کلی، وظایف و صلاحیت سازمان نداشته باشد.
3-کمیسیون فعالیتهای خود را به طور مرتب به مجمع عمومی گزارش خواهد کرد و می‌تواند مسایلی که نیازمند بررسی در سطح وسیعتری هستند به شورای اجرایی و یا هر یک از ارکان سازمان ارجاع نمایند.
4-کمیسیون می‌تواند برای اجرای برنامه فعالیتهای خود گروههای کار تشکیل دهد و یا از مشاورین استفاده کند. هر گونه فعالیتی که اجرای ان مستلزم بودجه است به عنوان یک قانون کلی توسط اعضای کمیسیون تامین می‌گردد مگر آنکه مجمع عمومی و یا شورای اجرایی خود تصمیم و پیشنهاد دیگری ارائه دهد.
قوانین اجرایی کمیسیون تشکل
ماده 1: کمیسیون از کشورهای عضو که توسط مجمع عمومی تعیین شده است تشکیل خواهد شد.
انتخاب رئیس و نایب رئیس ماده 2
1-    کمیسیون درجلسه‌ای بلافاصله قبل از تشکیل مجمع عمومی یک رئیس و نایب رئیس از میان اعضای خود به مدت دو سال انتخاب خواهد کرد. شروع خدمت آنها در تاریخ تشکیل مجمع عمومی و پایان آن در تاریخ تشکیل مجمع عمومی بعدی خواهد بود.
2-    اعضایی که انتخاب شده‌اند برای انتخابات مجدد واجد شرایط خواهند بود لیکن پس از انتخاب در دو نوبت متوالی تا دو سال حق انتخاب شدن ندارند مگر آنکه به اتفاق آرای اعضا کمسیون مجدداً انتخاب شوند.
وظایف رئیس و نایب رئیس ماده 3
1-        رئیس، نظرات جلسات کمیسیون را به عهده خواهد داشت.
2-    علاوه بر اختیاراتی که قوانین اجرایی به عهده او گذاشته است. رئیس افتتاح و ختم جلسات، هدایت مباحث جلسات، نظارت بر اجرای قوانین، دادن اجازه گفتگو به اعضای شرکت کننده در جلسات، گذاردن سئوالات به آرای عمومی و اعلام تصمیمات را به عهده خواهد داشت. نظارت بر مباحث، حفظ نظم جلسات، پیشنهاد برقراری محدودیت زمانی برای هر یک از سخنرانان و تعلیق مباحث نیز از وظایف وی می‌باشد.
3-        رئیس در مباحث و رای گیری شرکت نخواهد کرد.
4-        مسئولیت کمیسیون را به هنگام جلسات عهده‌دار خواهد بود.
ماده 4
1-    در صورت عدم حضور رئیس در جلسات و یا در بخشی از جلسه یکی از نایب رئیسان خود را به جای خود منصوب خواهد کرد. تقدم انتخاب نایب رئیس از روی ترتیب حروف الفبای اسامی کشورهای عضو می‌باشد.
2-        نایب رئیس انتخاب شده همان اختیارات و وظایف رئیس را عهده دار خواهد بود.
ماده 5
1-    در صورت استعفای رئیس از مقام نمایندگی عضو کمیسیون و یا سلب صلاحیت وی، کشور عضو برای مدت باقیمانده خدمتش نماینده دیگری را به عنوان دیگری را به عنوان رئیس تعیین خواهد کرد
2-    در صورتی که کشور عضو کمیسیون که نماینده‌اش رئیس می‌باشد، از عضویت کمیسیون خارج گردد، نایب رئیس دیگری توسط رئیس قبلی برای به عهده گرفتن مسئولیتهای ریاست در مدت باقیمانده خدمت وی تعیین می‌گردد.
3-    در صورتی که نایب رئیس از نمایندگی کشور عضو استعفا دهد و یا از سلب صلاحیت به عمل آید کشور عضو برای مدت باقیمانده خدمت وی نایب رئیس دیگری انتخاب خواهد کرد.
جلسات ماده 6
کمیسیون حداقل سالی یک بار جلسات عادی و جلسات فوق العاده در مواقع ضروری خواهد داشت.
ماده 7
1-        از تاریخ جلسات توسط کمیسیون تعیین خواهد شد.
2-    دبیر منطقه‌ای کمسیون جلسات عادی را در ساختمان مرکزی دبیرخانه منطقه‌ای ترتیب خواهد داد مگر در مواردی که مجمع عمومی تشکیل گردد.
3-        جلسات کمیسیون می‌تواند در صورت تقبل هزینه برگزاری جلسه از طرف کشور میزبان در هر جای دیگری نیز برگزار شود.
ماده 8: دعوتنامه‌ها توسط دبیر منطقه‌ای حداقل 6 هفته از تاریخ برگزاری جلسه کمیسیون به اعضای کامل، پیوسته و وابسته ارسال خواهد شد.
شرکت نمایندگان اعضای وابسته و پیوسته ماده 9
نمایندگان اعضای پیوسته و وابسته می‌توانند همراه با نمایندگان اعضای کامل در جلسات کمیسیون شرکت کنند لیکن حق دادن رای و کسب هیچگونه سمتی را ندارند.
برنامه کار کمیسیون جلسات عادی ماده 10
دبیرخانه منطقه‌ای برای هر یک از جلسات کمیسیون برنامه کار موقت تهیه خواهد کرد و یک ماه قبل از تاریخ برگزاری جلسات در اختیار اعضا قرار خواهد داد. بخشی از برنامه کار موقت هر یک از جلسات شامل موارد زیر است:
الف: اجرای برنامه کار
ب: انتخاب رئیس و نایب رئیس کمیسیون در مواقع ضروری
ج انتخاب کمیته رسیدگی به امور گواهینامه‌ها
د بررسی گزارش دبیر منطقه‌ای در مورد فعالیتهای دبیرخانه منطقه‌ای
هـ : بررسی گزارش نمایندگان کمیسیون در مورد شورای اجرایی کمیته فنی و برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی، (TCPC) کمیته بودجه و امور مالی (CBF) و هر کمیته یا گروه کار دیگر سازمان
و: بررسی فعالیتهای کمیسیون
ز: رسیدگی به هر مورد دیگری که دبیر منطقه‌ای ضرورت مطرح شدن آن را در کمیسیون تشخیص دهد.
ح: برسی اهداف فعالیتهای کمیسیون.
ط: تعیین تاریخ جلسه بعدی کمیسیون
ماده 11: کمیسیون بعد از تایید برنامه کار گزارشی را که توسط دبیر منطقه‌ای ضمیمه برنامه کار شده است بررسی خواهد کرد. گزارش جوانب فنی و اداری موارد ذکر شده در برنامه کار کمیسیون و برآوردهای مالی مربوط به آن را در بر می‌گیرد.
ماده 12: مدارک مربوط به برنامه کار هر جلسه همزمان با برنامه کار موقت، یک ماه قبل از تاریخ برگزاری جلسه توسط دبیر منطقه‌ای به اعضای کامل، و وابسته ارسال خواهد شد.
ماده 13
1-        جلسات جامع کمیسیون در زمینه مسایل فنی جهانگردی همگانی خواهد بود مگر در مواردی که کمیسیون خلاف آن را تشخیص دهد.
2-        کلیه تصمیمات که در جلسات خصوصی کمیسیون گرفته شوند در اولین فرصت ممکن است در جلسه عمومی کمیسیون اعلام خواهند شد.
3-        ممکن است از حضار برای شرکت در جلسات کمیسیون دعوت به عمل آید.
جلسات فوق العاده ماده 14
دبیر منطقه‌ای در عرض 15 روز بعد از دریافت درخواست اکثریت اعضای کامل کمیسیون جلسه‌ای فوق‌العاده ترتیب خواهد داد.
ماده 15: دعوتنامه‌ها حداقل 30 روز قبل از برگزاری جلسات فوق العاده کمیسیون توسط دبیر منطقه‌ای به اعضای کامل پیوسته و وابسته ارسال خواهد شد.
ماده 16: دبیر منطقه‌ای برنامه کار موقت را که شامل مواردی است که برگزاری جلسات غیر عادی را ایجاب می‌نماید تهیه خواهد کرد و همزمان با دعوتنامه‌های ذکر شده در ماده 15 ارسال خواهد داشت.
تحویل گواهینامه‌ها و کارتهای شناسایی ماده 17
1- گواهینامه‌های نمایندگان اعضای کامل و پیوسته حداقل یک روز قبل از افتتاح جلسه کمیسیون به دبیر منطقه‌ای تحیول داده خواهد شد.
گواهینامه‌ها باید توسط مقام ریاست کشور، دولت و وزیر امور خارجه و یا مقام صلاحیت دار دیگری صادر شده باشد.
2- کارتهای شناسایی نمایندگان اعضای وابسته حداقل یک روز قبل از برگزاری جلسه کمیسیون به دبیر منطقه‌ای تحویل داده خواهد شد.
کمیته رسیدگی به امور گواهینامه‌ها ماده 18
بنا به پیشنهاد رئیس کمیسیون:
1-کمیته رسیدگی به امور گواهینامه‌ها مرکب از نمایندگان اعضای کامل، در آغاز هر جلسه تعیین می‌گردد.
2-کمیته رئیس و نایب رئیس خود را انتخاب خواهد کرد.
3-در صورتی که رئیس کمیته قادر به انجام وظایف محوله نباشد نایب رئیس وظایف او را به عهده خواهد گرفت.
4-کمیته گواهینامه‌های نمایندگان اعضای کامل و پیوسته و همچنین کارتهای شناسایی نمایندگان اعضای پیوسته را بررسی خواهد کرد و بلافاصله گزارش خود را به کمسیون خواهد داد.
پذیرش موقت ماده 19
هر یک از نمایندگان اعضای کامل که پذیرش او مورد اعتراض یکی از اعضای کامل باشد حق دارد تا زمانی که کمیته رسیدگی به امور گواهینامه‌ها گزارش خود را در مورد پذیرش وی ارائه دهد، تا کمیسیون در این مورد تصمیم بگیرد، به طور موقت با حقوقی برابر سایر نمایندگان در جلسات کمیسیون شرکت کند.
دبیر خانه ماده 20
1-        دبیر منطقه‌ای طبعاً دبیر کمیسیون خواهد بود.
2-        دبیر می‌تواند وظایف خود را به کارکنان دبیرخانه منطقه‌ای محول نماید.
ماده 21: دبیر منطقه‌ای، کارکنان دبیرخانه منطقه‌ای و هر یک از گروه کارکنان را برای بر پا داشتن جلسات کمیسیون به کار خواهد گرفت.
ماده 22
1-    دبیر منطقه‌ای مسئولیت دریافت و ترجمه صورت جلسات عمومی به زبانهای اصلی کمیسیون،‌توزیع مدارک، گزارشات و نتایج کمیسیون، تهیه نوار از جلسات و انجام هر امری که مشمول فعالیتهای کمسیون می‌شود را به عهده دارد.
2-        دبیر منطقه‌ای یا نماینده وی می‌تواند گزارشهای کتبی و یا شفاهی در هر یک از موضوعات مورد بررسی به کمسیون ارائه دهد.
اداره فعالیتها ماده 23
حضور اکثریت اعضای کامل برای رسیدن به حد نصاب در جلسات کمیسیون ضروری است.
ماده 24: هیچ فردی بدون کسب اجازه از رئیس، نمی‌تواند کمیسیون را مورد خطاب قرار دهد. بر اساس مقررات ماده 25 و 26 شرکت کنندگان در جلسات کمیسیون به ترتیب تقاضای آنان برای گفتگو، حق تقدم خواهند داشت.
ماده 25: رئیس یا سخنگوی یکی از ارکان کمیسیون یا گروه برای شرح نتایجی که بدست آورده‌اند در نوبت اول اجازه گفتگو خواهد داشت.
ماده 26
1-    در طی بحث در مورد مسایل هر یک از نمایندگان اعضای کامل و یا پیوسته می‌توانند اعتراض نمایند که به اعتراض آنان بعدا توسط رئیس با در نظر گرفته این قوانین اجرایی رسیدگی خواهد شد.
2-        هر یک از نمایندگان اعضای کامل و یا پیوسته معترض اجازه صحبت درباره موضوع مورد بحث را ندارد.
ماده 27: در طی بحث رئیس مي‌تواند با مشورت کمیسیون لیستی از صحبت کنندگان را که تهیه نموده است (بسته) کامل اعلام کند . اگر چه بعد از آن چنانچه ایجاب نماید به هر نماینده عضو کامل یا پیوسته اجازه پاسخگویی را خواهد داد.
ماده 28: در طی بحث و گفتگو در مورد هر سوال نمایندگان اعضای کامل و یا وابسته می‌توانند تعطیل موقت بحث را در خواست نمایند. چنانچه ادامه بحث دنبال شود حداکثر سه نماینده بجز ادامه دهنده بحث اجازه بحث خاهند یافت، که یکی از آنها به موافقت و دو نفر دیگر در رد موضوع مورد بحث صحبت خواهند کرد. رئیس می‌تواند تحت این قانون محددیت زمانی برای نمایندگان ایجاد کند.
ماده 29: هر یک از نمایندگان اعضای کامل و یا پیوسته می‌توانند ختم بحث پیرامون مسئله مورد سوال را درخواست نمایند. حتی اگر نمایندگان دیگر برای ادامه بحث نوبت گرفته باشند.
در مورد ختم بحث تنها به دو مخالف اجازه گفتگو داده می‌شود و بعد از آن به رای گذاشته می‌شود چنانچه کمیسیون تایید کند رئیس مجلس خاتمه بحث را اعلام خواهد کرد. رئیس می‌تواند تحت این قانون محدودیت زمانی برای نمایندگان ایجاد نماید.
ماده 30: در طی بحث در مورد هر سوال، هر یک از نمایندگان اعضای کامل یا پیوسته می‌توانند تعطیل موقت محث و یا معلق گذاشتن آن را بخواهند که در این صورت به یکباره به رای گذاشته خواهد شد. رئیس می‌تواند مهلتی را که به نماینده داده شده است تا از تعطیل موقت یا معلق گذاشتن دفاع کند محدود نماید.
ماده 31: بر اساس شرایط ماده 26 اعمال زیر به ترتیب بر سایر پیشنهادات قبل از تشکیل جلسه تقدم خواهند داشت.
الف: معلق گذاشتن جلسه
ب: تعطیل موقت جلسه
ج: تعطیل موقت بحث در موضع خود
د: خاتمه بحث در موضوع خود.
ماده 32
1-    پیشنهاد اصلاح قوانین به صورت عادی کتباً به دبیرخانه منطقه‌ای ارجاع می‌شود و هیچ پیشنهادی تا زمانی که نسخه‌های آن حداکثر تا یک روز قبل ازجلسه در بین نمایندگان توزیع گردد مورد بحث واقع یا به رای گذاشته نمی‌شود.
با این وجود رئیس می‌تواند اجازه بحث و بررسی پیرامون پیشنهاد اصلاح قوانین و جریان کار را حتی قبل از آنکه در بین اعضا توزیع شود و یا در جلسه توضیح بدهد.
2-        رئیس می‌تواند در هر زمان پیشنهاداتی برای پیش بردن بحث‌ها ارائه دهد.
3-    ماده33: پیشنهادی که هنوز به رای گذاشته نشده و یا مورد اصلاح قرار نگرفته است می‌تواند در هر زمان به وسیله پیشنهاد دهنده پس گرفته شود و بدون اعتراض نمایندگان دوباره مطرح شود.
رای گیری ماده 34: هر عضو کامل کمیسیون تنها یک رای خواهد داشت.
ماده 35: در مورد موارد زیر رای گیری با شرکت دو سوم اکثریت اعضای کامل شرکت کننده انجام شود.
الف روسای دبیرخانه منطقه‌ای
ب: تصویب هر موردی با توجه به وضع اقتصادی
ج: تصویب موارد استناد و برنامه‌های روش کار کمیسیون و هر گونه اصلاحیه آن.
د: هر ماده‌ای که اکثریت اعضای کامل با رای خود اهمیت آن را ثابت نموده باشند.
ماده 36: بر طبق این مواد برنامه مشاهده می‌شود که «نماینده شرکت کننده رای دهنده» به معنی ان است که نماینده کشور عضو کامل شرکت نموده و رای مثبت یا منفی بدهد و نماینده‌ای که در رای گیری شرکت نکند به عنوان نماینده‌ای که رای نداده است محسوب می‌شود.
ماده 37: نمایندگان به وسیله نشان دادن دست رای می‌دهند و در مواردی که لازم باشد با توجه به ماده‌های 2 و 26 یا نوشتن و بر اساس اسامی شرکت کنندگان که طبق حروف الفبا تنظیم شده است رای می‌دهند.
ماده 38: در صورتی که در رای گیری ایرادی پیش آید یا چنانچه دو سوم اکثریت نمایندگان شرکت ننمایند، رای گیری مجددا انجام می‌شود و این مسئله بایستی در صورت جلسه ذکر شود رای گیری دوم بایستی طی 48 ساعت بعد از رای گیری اول انجام شود. چنانچه رای گیری دوم نیز با مشکلاتی روبرو شود آن پیشنهاد رد شده تلقی می‌شود.
ماده 39: زمانی که پیشنهادی احتیاج به اصلاح دارد، اصلاح شدن آن به رای گذاشته می‌شود چنانچه چندین اصلاحیه لازم باشد با نظر رئیس جلسه این عمل انجام می‌شود.
ماده 40: انتخابات با رای مخفی انجام می‌شود.
زبانهای ماده 41
زبان کمیسیون انگلیسی است.
ماده 42: نماینده می‌تواند به زبان دیگری غیر از انگلیسی صحبت نماید. اما بایستی بعداً نسخه‌ای از آن را به انگلیسی تهیه نماید.
خلاصه‌ یادداشتهای مربوط به مجمع عمومی ماده 43
1-        خلاصه یادداشتهای مجمع عمومی بایستی توسط دبیرمنطقه‌ای تهیه شده فوراً بین اعضا توزیع شود.
2-        نمایندگان می‌توانند تا یک ماه پس از توزیع یادداشتهای مجمع عمومی نظرات اصلاحی خود رابه دبیر کل ارائه نمایند.
3-        اخرین خلاصه یادداشتها در مورد پیشنهادات و نتایج کمیسیون خواهد بود.
نتایج و تصمیمات ماده 44
در طی یکماه (30 روز)‌از پایان اجلاسیه تصمیات و نتایج کمیسیون برای کشورهای عضو ارسال می‌گردد.
اصلاحیه ماده 45
اصلاحیه‌های برنامه‌های روش کار بایستی در صورت جلسه ذکر شود و این اصلاحیه‌ها بر اساس گزارش گروه کار ممکن است در جلسه مجمع عمومی تصویب شود.
ماده 46: این موارد اشاره شده، قوانین، برنامه‌ها و هرگونه اصلاحیه‌ای از تاریخ 9 دسامبر 1976 قابل اجرا بوده و پس از تصویب اجلاس عمومی سازمان جهانی جهانگردی به اجرا گذاشته خواهد شد.
اصول راهنمای هدایت انتخابات به وسیله رای مخفی
1-    قبل از این که رای گیری شروع شود رئیس جلسه بایستی اسامی اعضا را که می‌توانند رای دهند و همچنین لیست کاندیداها را به دو نفر گویندگانی که خود تعیین نموده است ارائه دهد.
2-        دبیر بین تمام اعضا اوراق رای مخفی را که همه یک اندازه بوده و یک رنگ و بدون هیچ علامتی هستند را توزیع می‌نمایند.
3-        دو نفر گوینده اطمینان پیدا می‌کنند که جعبه‌ها خالی هستند، سپس آنها را قفل نموده و کلید آن را به رئیس می‌دهند.
4-        سپس از نمایندگان خواسته می‌شود که بر طبق حروف الفبای اول نام خود رای بدهند.
5-        دبیر منطقه گویندگان و با علامت گذاشتن جلوی اسم هر نماینده رای دادن او را ثبت می‌نماید.
6-    پس خاتمه رای گیری، رئیس جلسه بایستی از اینکه تمام نمایندگان رای داده‌اند اطمینان حاصل نماید و سپس خاتمه رای گیری و شروع شمارش آرا اعلام نماید.
7-    زمانی که جعبه رای گیری را باز می‌نماید گویندگان شروع به شمارش آرا می‌نمایند و اگر تعداد آرا بیش از تعداد نمایندگان باشد راهی گیری بی ارزش اعلام شده و مجدداً رای گیری می‌شود.
8-        وقتی که آرا شمارش می‌شود بایستی به جعبه آرا برگردانه شده و به محل رای گیری آورده شود.
9-        یکی از گویندگان اسامی افرادی را که اسم آنها روی برگه‌های رای است را می‌خواند و دیگری جلوی اسم آنها را علامت می‌گذارد.
 
وزارت امور خارجه
اساسنامه موسسه فرهنگی اکو، که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/2/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 4952 ق مورخ 1/3/1375 واصل گردیده است. به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور اکبر هاشمی رفسنجانی
 
اساسنامه موسسه فرهنگی اکو
ماده واحده: اساسنامه موسسه فرهنگی اکو مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن به دولت داده می‌شود.
به نام خدا
اساسنامه موسسه فرهنگی اکو
مقدمه :
با توجه به اصول کلی منسجم در ماده (2) عهد نامه ازمیر با هدف تحکیم پیوستگیهای فرهنگی و روابط معنوی و برادرانه‌ای که مردم کشورهای عضو را از راههای اجتماعی و فرهنگی در فکر و عمل به یکدیگر پیوند می‌دهد.
با تصدیق اهمیت آگاهی های عمومی نسبت به میراث مشترک فرهنگی و تاثیر آن و تقویت و گسترش همکاری در تمامی زمینه‌ها در منطقه.
نظر به اینکه اقدامات موثر عمدتا در راستای تقویت حسن نیت و هماهنگی بین همه طبقات مردم منطقه جهت گیری خواهد شد.
مطابق تائید سران کشورهای عضو اکو در مورد احیای موسسه فرهنگی اکو آن گونه که در بیانیه استانبول خاطر نشان گردیده است.
موسسه فرهنگی آر . سی . دی سابق که به مدت 17 سال از سال 1345 تا 1362 هجری شمسی مطابق با 1966 تا 1983 میلادی فعال بوده است تحت عنوان موسسه فرهنگی اکو به منظور دست یابی به اهداف پیش بینی شده فوق اساس مواد زیر احیاء می‌شود:
ماده 1 نام/ اهداف و وظایف:
موسسه فرهنگی اکو که از این پس موسسه خوانده می‌شود به عنوان یک سازمان مبتکر هماهنگ کننده، تامین کننده در چهار چوب اکو به منظور پیشبرد فعالیتهای زیر عمل خواهد کرد:
1-تقویت و ارتقای همکاری و مشارکت نزدیک بین مردم منطقه به طور اعم و همکاری و مشارکت بین رسانه‌های گروهی، روشنفکران و هنرمندان به طور اخص.
2-تحقیق در زمینه میراث مشترک فرهنگی کشورهای منطقه تقویت آگاهیهای مربوط به اتحاد ناگسستنی شان و کشف سنتی که سبب پیوند مردم منطقه با یکدیگر می‌شود.
3-انتشار نتایج مطالعات آنها در قالب کتاب، سرگذشتنامه و گاهنامه به زبان انگلیسی و تا آنجا که ممکن باشد به زبانهای منطقه
4-انتشار آثار منتخب نویسندگان، نقاشان و عکاسان عالی رتبه معاصر و غیره از کشورهای عضو به زبان انگیسی و زبانهای منطقه
5-ترتیب آموزش زبانهای منطقه در موسسه و شعبات آن در صورت امکان، همچنین اتخاذ اقدامات موثر جهت تقویت زبانهای مزبور در دانشگاهها و سایر موسسات آموزش زبان منطقه.
6-تنظیم برنامه‌های تبادل فرهنگی نظیر بازدین محققان، آموزگاران، نویسندگان، هنرمندان، سخنرانان مهمان، شخصیتهای عالی رتبه ، دانشجویان، جوانان و اعضای سازمانهای زنان.
7-تقویت همکاری میان دانشگاهها و دیگر موسسات فرهنگی منطقه
8-سازماندهی برنامه‌های مبادله دانشگاهی در زمینه فرهنگ
9-بر پایی مراسم ادبی و آموزشی و فرهنگی و نمایشگاههای که منعکس کننده زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم کشورهای عض باشد.
10: بر پایی نمایشگاههایی که در خصوص فرهنگ مردم، سنن و هنرهای مدرن.
11: به عهده گرفتن مسئولین جوایز اکو در زمینه ادبیات و هنرهای زیبا، این برنامه سالی یک بار اجرا خواهد شد و چگونگی جایزه اکو توسط موسسه معین خواهد شد.
12: اجرا و هماهنگی برنامه‌های هفته فرهنگی اکو
13: اتخاذ تدابیر لازم جهت مبادله فیلم‌های مستند و برنامه‌های رادیو و تلویزیونی که با زندگی، سنن و فعالیتهای اجتماعی منطقه مرتبط باشد.
14: تقویت همکاری در زمینه تاریخ، مردم شناسی، انسان شناسی، باستان شناسی، و گردآوری و نگهداری میراث مشترک فرهنگی و معماری منطقه
15: تاسیس شبکه ارتباطی بین مراکز فرهنگی و کتابخانه‌ها و موزه‌های ملّی منطقه به منظور تبادل کتابها، نسخه‌های خطی و آثار ارزشمند هنری، اساتید یا میکرو فیلم‌های کتابهای قدیمی
16: تبادل برنامه‌های آموزشی برای محققان در زمینه مرمت و مصون سازی کتابهای قدیمی و دست نوشته‌ها
17: تاسیس و توسعه کتابخانه‌هایی که کتابها، مجله‌ها، روزنامه‌ها، مواد سمعی بصری و تجهیزات مرتبط با زندگی و فرهنگ مردم کشورهای عضو را تهیه و امکانات تولید این مواد را برای استفاده محققان، استادان، روزنامه‌نگاران و غیره را فراهم آورند.
18: ارتقای همکاری منطقه‌ای مرتبط با ورزش
19: تقویت همکاری بین سازماهای خبری منطقه از طریق ایجاد شبکه‌های ارتباطی بین آنها
 20: انتشار یک فصلنامه به زبان انگلیسی و تا حد امکان به زبانهای ملی منطقه در شعبات محلی و به زبان فارسی در دفتر مرکزی به منظور :
الف: ارتقای تفاهم بیشتر میان مردم منطقه با تاکید بر ادبیات،‌فرهنگ مردمی، موسیقی سنتی و آداب و رسوم ملی کشورهای عضو
ب: برانگیختن علاقه مردم کشورهای عضو به مسایل فرهنگی، آموزشی و اجتماعی موجود منطقه
ج: انتشار اخبار وقایع فرهنگی در منطقه مانند کنفرانسها، سمینارها، کنگره‌ها و غیره
21: به کار گرفتن سایر اقدامات ضروری جهت تقویت تفاهم عمیق‌تر و روابط نزدیک‌تر در میان مردم منطقه از طریق برنامه‌های فرهنگی موسسه، به عنوان یک سازمان دایمی تخصصی اکو، دارای مهر و نشان مشترک بوده و با رعایت مقررات این اساسنامه و طبق مقررات مالی و پرسنلی مخصوص به خود، برنامه‌های خود را اجزاء و امور خود را هدایت خواهد کرد.
ماده 3 تشکیلات :
1-        هیأت امناء:
موسسه یک هیات امناء مرکب از افراد زیر خواهد داشت:
الف: وزرای فرهنگ و یا هر وزیر دیگری که مسئولیت امور فرهنگی کشورهای عضو را بر عهده دارد.
ب: دبیر کل اکو
ج: رئیس موسسه
د: یک مقام عالی رتبه فرهنگی از هر کشور که توسط وزرای مربوط تعیین خواهد شد.
هیات امنا سیاستگذار و تصمیم گیرنده اصلی موسسه خواهد بو.د
هیات امنا هر دو سال یا سه سال یک بار به صورت دوره‌ای در قلمرو کشورهای عضو جلسه تشکیل خواهد داد.
2-        رئیس:
رئیس موسسه از میان شخصیتهای عالی رتبه فرهنگی منطقه بر اساس پیشنهاد هیأت امناء، توسط شورای وزیران به صورت دوره‌ای برای یک دوره دو ساله و بر اساس حروف الفبا منصوب خواهد شد.
ریاست موسسه مسئول اجرای سیاستهای کلی و تصمیمات گرفته شده از سوی هیأت امناء خواهد بود و اقدامات شاسیسته برای اجرای برنامه‌های مصوب موسسه را به کار خواهد بست.
3-        مدیر اجرائی:
مدیریت و اداره امور موسسه به یک مدیر اجرائی سپرده خواهد شد که ریاست کمیته اجرائی را به عهده خواهد داشت. مدیر اجرائی تبعه کشورهای عضو بطور دوره‌ای خواهد بود. مدت مدیریت او سه سال خواهد بود و می‌تواند مجدداً منصوب شود. معهذا بیشتر از دو دوره متوالی منصوب نخواهد شد.
4-        کمیته اجرائی :
مدیر اجرائی توسط کارشناسان فرهنگی مساعدت خواهد شد که ترجیحاً در زمینه‌های مختلف از اتباع کشورهای عضو بر مبنای مساوی خواهد بود.
کارشناسان فرهنگی کمیته اجرائی را تشکیل می‌دهند و تعداد ایشان بر اساس نیاز موسسه متفاوت خواهد بود.
5-        کارمند محلی:
کارمندان محلی که شامل کارمندان اداری،‌ دبیرخانه و دون پایه می‌باشند باید از اتباع کشورهای عضو بوده، اما باید مقیم ایران و در ایران استخدام شوند.
6-        شاغلین دیگر:
با تایید شورای وزیران اکو، موسسه می‌تواند به طور موقت مشاورین یا کارشناسائی را که برای اجرای کارآمد وظایف خود ضروری تشخیص می‌دهد، بر اساس قیود و شروطی که مناسب می‌داند استخدام نماید.
ماده 4: دفتر مرکزی/ شعب
دفتر مرکزی موسسه در تهران خواهد بود. موسسه یک شعبه (یا واحد هماهنگی) در هر یک از کشورهای عضو خواهد داشت که بر اساس مقررات حاکم آن کشورها تاسیس خواهد شد، شعب در ارتباط نزدیک با دفتر مرکزی انجام وظیفه خواهند نمود و اجرای برنامه‌های مصوب را تسهیل خواهند کرد.
ماده 5: ارتباط با تشکیلات اکو:‌
موسسه گزراشهای سالیانه یا دوره‌ای شامل مروری بر فعالیتهای جاری و پروژه‌های آتی موسسه را جهت و تصویب کشورهای عضو از طریق دبیرخانه به کمیته مربوط و شوراهای اکو تسلیم خواهد کرد.
موسسه بر اساس رهنمودهای هیأت امنا برنامه دراز مدت فعالیت موسسه را تهیه خواهد کرد که باید به تصویب شورای وزیران برسد.
ماده 6: ارتباط با سازمانهای دیگر: موسسه در ارتباط نزدیک با سازمانهای بین المللی فرهنگی، همچنین سازمانها و آژانسهای دولتی و غیر دولتی کشورهای عضو خواهد بود. هر گونه موافقتنامه همکاری با سازمانها و آژانسهای فوق‌الذکر باید منطبق با خط مشی شوراهای ذیصلاح اکو باشد.
ماده 7: تأمین مالی:
موسسه برای برنامه و اداره، دارای بودجه وجوه مستقلی خواهد بود که شامل موارد زیر است:
الف پرداخت از طریق کشورهای عضو
ب: هبه و وقف
ج: منابع دیگر
ماده 8: آغاز فعالیت :
متعاقب تصویب اساسنامه از سوی شورایعالی وزیران اکو، منشور موسسه نسبت به هر کشور با طق مراحل تصویب یا تائید آن بر اساس مقررات ملی خود، لازم الاجرا خواهد گردید.
ماده 9: مقررات:
موسسه باید مقررات مالی و پرسنلی، همچنین آئین‌نامه‌های خود را که تصویب شورای وزیران اکو خواهد رسید، ظرف یکسال از زمان شروع به کار، تنظیم نماید.
ماده 10: اصلاحات:
اصلاحیه‌های مربوط به اساسنامه که از سوی یک کشور عضو یا رئیس موسسه پیشنهاد می‌شود مستلزم تصویب هیات امناء و شورای وزیران (اکو) می‌باشد . این اساسنامه در 25 اسفند ماه سال 1373 هجری شمسی برابر با 15 مارس 1995 میلادی در یک نسخه واحد به زبان انگلیسی در اسلام آباد به امضاء رسید که نزد دولت جمهوری اسلامی ایران سپرده خواهد شد. دولت مزبور نسخه‌های مصدق برابر با اصل آن ر اظرف 30 روز از تاریخ فوق‌الذکر به کلیه کشورهای امضاء کننده ارسال خواهد کرد.
از طرف دولت اسلامی افغانستان                 از طرف جمهوری آذربایجان
از طرف جمهوری اسلامی ایران                   از طرف جمهوری قزاقستان
از طرف جمهوری اسلامی پاکستان              از طرف جمهوری تاجیکستان
از طرف جمهوری ترکیه                           از طرف ترکمنستان 
اساسنامه فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اساسنامه شامل مقدمه و ده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/2/1375 به تائید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی اکبر ناطق نوری
                                                                                                                          شماره : 138/ ت 16529 ه
تاریخ : 1/2/1375
سازمان برنامه و بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/1/1375 بنا به درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پیشنهاد شماره 317:102 سازمان برنامه و بودجه تصویب نمود :
مبلغ یک میلیارد (000/000/000/1) ریال از محل اعتبار سال 1375 ردیف 503001 (هزینه های پیش بینی نشده) برای تأمین موسسه فرهنگی اکو در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط، پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور