بانک اطلاعات قوانین و مقرراتاساسنامه سازمانها و مجامع بین المللی

اساسنامه سازمانها و مجامع بین المللی

فصل پنجم :
 

اساسنامه سازمانها و مجامع بین المللی که وزارت فرهنگ و ارشاد


اسلامی در آن عضویت دارد

 
 
اساسنامه
مرکز ملّی تئاتر در ایران وابسته به کمیسیون ملی یونسکو و انستیتوی بین المللی تئاتر
مقدمه از آنجا که همکاری بین ملتها بر اساس اهداف یونسکو موجب افزایش احترام به عدالت و حکومت قانون و حقوق انسانی می‌گردد و آن آزادیهای اساس را که مورد تصدیق اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد، برای حفظ صلح و تامین امنیت و تفاهم بین ملل قرار گرفته است تایید و تبلیغ می‌کند و از انجا که اشعه و اعتلای هنرها و از جمله هنر تئاتر، در جوار آموزش علوم و فلسفه و تعلیم و تربیت عمومی، می‌باید جای شایسته خود را در رسیدن به آن خواسته‌ها بگیرد، و از آنجا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این هدفها ارج نهاده شده و متقابلاً لازم است که عمق و جهت راستای انقلاب پر شکوه ملت ما، و هنر شکوفای تئاتر پس از انقلاب به جهانیان شناسانده شود، مرکز ملی تئاتر در ایران وابسته به کمیسیون ملی یونسکو و انستیتوی بین المللی تئاتر، پس از پیروزی انقلاب شکوهمند بهمن ماه به رهبری امام خمینی به دعوت کمیسیون ملی یونسکو و گردهمائی هنرمندان راستین رشته‌های مختلف هنر تئاتر در مرداد ماه سال 1358 تشکیل و اساسنامه آن تصویب و مورد عمل قرار گرفت.
ماده 1: مرکز ملی تئاتر متشکل است از فعالان، دست اندرکاران، اندیشمندان و استادان رشته‌های متنوع هنرهای نمایشی، بازیگری، کارگردانی، نمایشنامه نویسی و فنون وابسته به هنر تئاتر و همچنین یک نماینده از هر یک از سازمانهای رسمی دولتی، اداره برنامه‌های تئاتر وزارت فرهنگ و آموزش عالی، واحد نمایش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دانشکده هنرهای دراماتیک، دانشکده‌ هنرهای زیبا، اداره کل امور تربیتی وزرات آموزش و پرورش، سندیکای هنرمندان و کارکنان تئاتر و مجامع و محافل سرشناس و ثبت شده تئاتری بخش خصوصی که در هر حال عده آنها بیش از 30 نفر نخواهد بود می‌باشد.
ماده 2: مرکز ملی تئاتر دارای یک شورا، مرکب از همه اعضا و یک هیات دبیران می‌باشد.
ماده 3: اعضای شورای مرکز ملی تئاتر که اولین بار پس از سقوط رژیم شاهنشاهی به دعوت کمیسیون ملی یونسکو برای مدت دو سال انتخاب گردیده‌اند، با معرفی رسمی به مرکز کمیسیون ملی یونسکو، به موجب این اساسنامه خود عهده‌دار ادامه حیات و کار مرکز ملی تئاتر خواهد بود.
تبصره: سه جلسه غیبت متوالی غیر موجه هر یک از اعضا در جلسات شورا، استعفای آن عضو تلقی شده و مرکز ملی باید شخص دیگری را به جای وی انتخاب و دعوت کند.
ماده 4: شورای عمومی مرکز ملی تئاتر برای استماع گزارش هیات دبیران و اخذ تصمیات لازم و تعیین و تصویب خط مشی و برنامه‌های آتی کوتاه و دراز مدت مرکز، لااقل هر ماه یکبار با دعوت قبلی (و یا در روز ثابت به تصمیم شورا)‌تشکیل می‌گردد. عدم حضور هر یک از اعضا موجب عدم تشکیل جلسات نمی‌شود و جلسات شورای عمومی با هر تعداد عده حاضر تشکیل شده و تصمیمات آن با اکثریت نسبی عده حاضر معتبر خواهد بود.
ماده 5: هیات دبیران مرکب از 9 نفر،‌یک رئیس، یک نائب رئیس و هفت نفر دبیر می‌باشد که با رأی گیری جداگانه توسط اعضای شورا از میان خود برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد.
تبصره انتخاب مجدد دبیران بلامانع است.
ماده 6: هیات دبیران پس از انتخاب، وظایف و مسئولیتهای بقیه دبیران را در تصدی امور اداری: مالی: بین المللی تحقیقاتی: نگارش و ترجمه انتشارات روابط عمومی خود تعیین خواهد نمود.
ماده 7: جلسات هیات دبیران، حداقل به طور منظم هفته‌ای یکبار، برای رسیدگی به امور جاری تشکیل خواهد شد. تصمیمات با تصویب اکثریت حاضر در جلسه قابل اجرا می‌باشد.
ماده 8: هیأت دبیران می‌تواند برای هر یک از موضوعات فعالیت خود گروههای کار با حداقل سه نفر عضو تشکیل داده، تکالیفی را بر عهده آنها محول دارد. مسئول هر گروه کار از اعضای مرکز ملی بوده ولی اعضا می‌توانند از اشخاص واجد صلاحیت غیر عضو باشند.
ماده 9: وظایف رئیس مرکز ملّی که ضمناً سخنگوی این مرکز خواهد بود، اداره تشکیلات و نظارت به حسن اجرای توصیه‌ها و تصمیمات مرکز ملی و امضای مکاتبات خواهد بود.
ماده 10: از آنجا که تئاتر ایران در حال حاضر منعکس کننده مکاتب و روشهای مختلف تئاتر، در طول تاریخ از نظر سبک و تکنیک (سنتی، تجربی، علمی، کارگاهی)‌می‌باشد. وظیفه مرکز ملی تئاتر مطالعه و تحقیق در کلیه رشته‌ها و زمینه‌های تئاتر کشور و فراهم آوردن موجبات گسترش و غنای آن در همه شیوه‌ها و ایجاد ارتباط بین انواع مختلف تئاتر و معرفی همه آنها به جامعه و مبادله خلاق آموزنده با کلیه مکاتب تئاتری جهان از طریق تبادل نشریات و اطلاعات وگروهها و تشکیل دوره‌های آموزشی، سمینارها، جشنواره‌ها و استفاده از بورسها و اتخاذ تدابیر لازم، در حد امکانات و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم درباره صلاحیت شرکت کنندگان در مجامع بین المللی، در جهت تحقیق اهداف مرکز ملی تئاتر، خواهد بود.
ماده 11: مرکز ملی تئاتر می‌تواند برای اجرای هدف‌های خود مبادرت به ایجاد ارتباط و همکاری با گروه‌ها، کانونها، جوامع هنری، سندیکاها، شوراها، اتحادیه‌ها، دانشکده‌ها تئاتری و تئاترها گردد و با یاری آنها نسبت به اجرای توصیه‌ها و تصمیمات شورای مرکز ملّی تئاتر ایران و موسسات بین المللی تئاتر اقدام کند.
ماده 12: مرکز ملّی تئاتر می‌تواند با ایجاد کتابخانه‌ها، آرشیو و جمع آوری اطلاعات و همچنین انتشار نشریات به تحقق اهداف خود بکوشد.
ماده 13: مرکز ملّی تئاتر که فعلاً در مقر کمیسیون ملی یونسکو تشکیل شد باید کوشش نماید که محل کافی جهت تمرکز تاسیسات وابسته خود شامل کتابخانه، امور اداری، آرشیو و تالار برای به نمایش درآوردن گونه‌های اصیل مکاتب گوناگون تئاتر کشور و گروه‌های مدعو خارجی تهیه نماید و همواره در توسعه آن اهتمام ورزد.
 ماده 14: این اساسنامه در 14 ماده 2 تبصره تنظیم شده و در جلسه مورخ 18/4/1360 پس از اصلاح به تصویب اعضای مرکز ملی تئاتر ایران رسیده و هر زمان با تصویب حداقل دو سوم اعضای شورای مرکزی کلاً یا قسمت‌هایی از آن قابل تغییر است.
دکتر امیر حسین آریانپور                                                 استاد جامعه شناسی
عنایت اله احسانی                                              نمایشنامه نویس
مصطفی اسکوئی                                                هنرپیشه و کارگردان          
: محمد علی جعفری                               هنر پیشه و کارگردان
: ناصر حسینی                                      هنرپیشه
:رکن الدین خسروی                               کارگردان
: لطف  الله درمنکی فراهانی                      کارگردان و نمایش نامه نویس
: عطا اله زاهد                                       هنر پیشه و کارگردان
: محمد رضا صادقی                                نویسنده و کارگردان
: مهدی قلی فتحی                                 هنر پیشه و کارگردان
: مجید فلاح زاده                                   محقق تئاتر
: احمد کامیابی منک                              محقق و نویسنده تئاتر
: نصرت اله کریمی                                 هنر پیشه و کارگردان
: توران مهرزاد                                       هنر پیشه
: محمد علی مهمید                                نویسنده و مترجم
: حسن مهمانی                                                   هنر پیشه
: کاظم هژیر آزاد                                   هنر پیشه و نویسنده
: علی اصغر نجات                                              هنر پیشه
 
اساسنامه انجمن ملی هنرهای تجسمی هنرهای پلاستیک
1-انجمن ملی هنرهای تجسمی با شرکت هنرمندان رشته‌های نقاشی: مجسمه‌سازی: کنده‌کاری و دیگر رشته‌های هنرهای تجسمی تاسیس می‌شود. این انجمن وابسته به انجمن بین المللی هنرهای تجسمی و کمیسیون ملی یونسکو در ایرا ن خواهد بود.
2-        هدفها و مقاصد انجمن مذکور عبارتند از :
الف: تأمین ارتباط و همکاری بین هنرمندان رشته‌های مختلف هنرهای تجسمی در ایران
ب: ایجاد ارتباط و همکاری بین هنرمندان و محافل هنری ایران با هنرمندان و موسسات هنری سایر کشورها و مبادله اطلاعات و اشخاص و ترتیب دادن فعالیت‌های هنری
ج: معرفی و ترویج هنرهای تجمسی در ایران از طریق انتشار رسالات و نشریات و تشکیل نمایشگاههای آثار هنرمندان ایرانی و خارجی و ترتیب دادن اجتماعات و مجالس بحث و سخنرانی.
د: مطالعه و تهیه پیشنهادهای مربوط به بهبود و تحکیم وضع اجتماعی و اقتصادی هنرمندان ایران.
هـ : مشورت و اظهار نظر درباره انتخاب و اعزام نمایندگان ایران در مجمع عمومی و سایر اجتماعات انجمن بین المللی هنرهای تجسمی.
و کوشش در بدست آوردن بورسهای مطالعه و تحصیلی در رشته‌های مختلف هنری و اخصاص آن به اشخاص ذیصلاحیت.
3-انجمن ملی هنرهای تجسمی دارای یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر و به تعداد مورد لزوم عضو خواهد بود. در انتخاب اعضا توجه خواهد شد که نمایندگان متعلق به مراجع و موسسات و تمایلات هنری موجود در آن شرکت جویند.
4-رئیس و نایب رئیس و دبیر انجمن ملی هر دو سال یکبار از میان اعضای انجمن ملی با اکثریت آرای مخفی انتخاب می‌شوند.
5-جلسات عادی انجمن ملی هنرهای تجسمی ماهی یک بار تشکیل می‌گردد و سه جلسه غیبت متوالی بدون اطلاع قبلی به عنوان استعفاء و عدم تمایل به شرکت در جلسات انجمن ملی تلقی خواهد شد.
6-کمیسیون ملی یونسکو در ایران وسایل معرفی و ارتباط انجمن ملی هنرهای تجسمی را با سازمانها و انجمنهای هنری و فرهنگی ایرانی و بین المللی فراهم خواهد ساخت.
7-تجدید نظر در مواد این اساسنامه و انتخاب رئیس و نایب رئیس و دبیر انجمن با اکثریت دو سوم آرای اعضا انجمن امکان پذیر خواهد بود.
8-تصمیمات انجمن با اکثریت مطلق (نصف بعلاوه یک) حاضران اتخاذ می‌شود.
طرح اساسنامه کمیته ملی موسیقی
ماده 1: در اجرای بند یک از ماده چهاردهم اساسنامه شورای بین المللی موسیقی یونسکو کمیته‌ای وابسته به کمیسیون ملی یونسکو در ایران و شورای بین المللی موسیقی به نام «کمیته ملی موسیقی» تشکیل می‌گردد.
ماده2: اقامتگاه کمیته تهران خیابان ایرانشهر دبیرخانه کمیسیون ملی یونسکو خواهد بود.
ماده 3: هدفها و مقاصد کمیته عبارتند از :
الف: برقراری رابطه و تبادل اطلاعات بین اشخاص و سازمانها و انجمن‌های موسیقی چه ملی و چه بین المللی، چه در داخله و چه با خارجه.
ب حمایت و تشویق اشخاص و سازمانها و انجمنهای که در پیشرفت موسیقی موثر باشند.
ج: اقدام و همکاری در تشکیل مجامع موسیقی از قبیل کنگره‌های و فستیوالها و سمینارها و کنفرانس‌ها و مسابقه‌ها.
د: بررسی و تحقیق در زمینه موسیقی ملی و محلی ایران و چگونگی پیشرفت و تقویت مبانی آن
هـ : معرفی فعالیتها پیشرفتهای موسیقی در ایران به ممالک دیگر و بالعکس.
و: بررسی وضع اجتماعی و احوال مادی و معنوی هنرمندان موسیقی و کسانی که با موسیقی سر و کار دارند اعم از حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای.
ز: اهتمام در گنجانیدن مواد موسیقی در برنامه‌های تحصیلی و تشویق و راهنمایی مراجع و مراکز آموزش و پرورش به ترویج موسیقی بین شاگردان.
ح تاسیس مرکز جمع‌آوری آمار و اطلاعات موسیقی چه ملی و چه غیر آن.
ط تأسیس کتابخانه و مرکز ضبط آثار هنرمندان و امثال آن.
ماده 4: کمیته مرکب از اشخاصی خواهد بود که در رشته علمی یا عملی اطلاعات و سابقه کافی داشته باشند و بتوانند در انجام دادن مقاصد این کمیته همکاری نمایند.
ماده 5: هیات رئیسه کمیته رئیسه مرکب است از یک رئیس و یک نایب رئیس خزانه‌دار و یک دبیر و انتخاب آنها به اکثریت آرا صورت خواهد گرفت.
ماده 6: قبول عضویت در کمیته بنا بر پیشنهاد یکی از اعضا و تصویب اکثریت آرا صورت خواهد گرفت.
ماده 7: جلسات عادی کمیته ماهی یکبار و جلسات فوق العاده بنا به دعوت رئیس یا در غیاب ایشان به وسیله نایب رئیس تشکیل خواهد شد.
ماده 8: حق امضای چکها و اسناد مالی با خزانه‌دار به اتفاق رئیس است و هر یک از آنها می‌توانند در غیاب خود حق امضا را به هر یک از اعضای هیات رئیسه واگذار نماید.
ماده 9: تصمیمات کمیته و هر تغییری در مواد این اساسنامه به اکثریت آرا اعضای حاضر در جلسه معتبر و قابل اجرا است.
تغییرات در موارد این اساسنامه نباید با مقررات جاریه کشور مغایر باشد.
ماده 10: هدف و منظور کمیته به هیچ وجه استفاده مالی نیست و کمیته انجمنی است غیر انتفاعی و مدت آن نامحدود.
 
اساسنامه کمیسیون جنوب آسیا
موارد استناد و قوانین اجرایی کمیسیون سازمان جهانی
جهانگردی در منطقه جنوب آسیا
موارد استناد کمیسیون
به استناد بند (ی) ماده 12 اساسنامه سازمان جهانی جهانگردی (از این پس سازمان نامیده می‌شود) و بند (الف) مصوبه 1 مجمع عمومی سازمان، کمیسیون سازمان در منطقه جنوب آسیا (ازاین پس کمیسیون نامیده می‌شود) بر اساس موارد زیر تاسیس گردید.
1-هدف کمیسیون بررسی مسایل جهانگردی مورد توجه اعضا در منطقه خواهد بود، وظایف و فعالیتهای آن به تبعیت از سازمان مطابق اساسنامه و قوانین و مقررات سازمان خواهد بود.
2-اجرای تصمیمات و پیشنهادات مجمع عمومی و شورای اجرایی و هر گونه تصمیماتی که کمیسیون به نفع اعضای خود در منطقه اتخاذ می‌کند. را تضمین خواهد نمود مشروط بر اینکه این تصمیمات مغایرتی با سیاست کلی، وظایف و صلاحیت سازمان نداشته باشد.
3-کمیسیون فعالیتهای خود را به طور مرتب به مجمع عمومی گزارش خواهد کرد و می‌تواند مسایلی که نیازمند بررسی در سطح وسیعتری هستند به شورای اجرایی و یا هر یک از ارکان سازمان ارجاع نمایند.
4-کمیسیون می‌تواند برای اجرای برنامه فعالیتهای خود گروههای کار تشکیل دهد و یا از مشاورین استفاده کند. هر گونه فعالیتی که اجرای ان مستلزم بودجه است به عنوان یک قانون کلی توسط اعضای کمیسیون تامین می‌گردد مگر آنکه مجمع عمومی و یا شورای اجرایی خود تصمیم و پیشنهاد دیگری ارائه دهد.
قوانین اجرایی کمیسیون تشکل
ماده 1: کمیسیون از کشورهای عضو که توسط مجمع عمومی تعیین شده است تشکیل خواهد شد.
انتخاب رئیس و نایب رئیس ماده 2
1-    کمیسیون درجلسه‌ای بلافاصله قبل از تشکیل مجمع عمومی یک رئیس و نایب رئیس از میان اعضای خود به مدت دو سال انتخاب خواهد کرد. شروع خدمت آنها در تاریخ تشکیل مجمع عمومی و پایان آن در تاریخ تشکیل مجمع عمومی بعدی خواهد بود.
2-    اعضایی که انتخاب شده‌اند برای انتخابات مجدد واجد شرایط خواهند بود لیکن پس از انتخاب در دو نوبت متوالی تا دو سال حق انتخاب شدن ندارند مگر آنکه به اتفاق آرای اعضا کمسیون مجدداً انتخاب شوند.
وظایف رئیس و نایب رئیس ماده 3
1-        رئیس، نظرات جلسات کمیسیون را به عهده خواهد داشت.
2-    علاوه بر اختیاراتی که قوانین اجرایی به عهده او گذاشته است. رئیس افتتاح و ختم جلسات، هدایت مباحث جلسات، نظارت بر اجرای قوانین، دادن اجازه گفتگو به اعضای شرکت کننده در جلسات، گذاردن سئوالات به آرای عمومی و اعلام تصمیمات را به عهده خواهد داشت. نظارت بر مباحث، حفظ نظم جلسات، پیشنهاد برقراری محدودیت زمانی برای هر یک از سخنرانان و تعلیق مباحث نیز از وظایف وی می‌باشد.
3-        رئیس در مباحث و رای گیری شرکت نخواهد کرد.
4-        مسئولیت کمیسیون را به هنگام جلسات عهده‌دار خواهد بود.
ماده 4
1-    در صورت عدم حضور رئیس در جلسات و یا در بخشی از جلسه یکی از نایب رئیسان خود را به جای خود منصوب خواهد کرد. تقدم انتخاب نایب رئیس از روی ترتیب حروف الفبای اسامی کشورهای عضو می‌باشد.
2-        نایب رئیس انتخاب شده همان اختیارات و وظایف رئیس را عهده دار خواهد بود.
ماده 5
1-    در صورت استعفای رئیس از مقام نمایندگی عضو کمیسیون و یا سلب صلاحیت وی، کشور عضو برای مدت باقیمانده خدمتش نماینده دیگری را به عنوان دیگری را به عنوان رئیس تعیین خواهد کرد
2-    در صورتی که کشور عضو کمیسیون که نماینده‌اش رئیس می‌باشد، از عضویت کمیسیون خارج گردد، نایب رئیس دیگری توسط رئیس قبلی برای به عهده گرفتن مسئولیتهای ریاست در مدت باقیمانده خدمت وی تعیین می‌گردد.
3-    در صورتی که نایب رئیس از نمایندگی کشور عضو استعفا دهد و یا از سلب صلاحیت به عمل آید کشور عضو برای مدت باقیمانده خدمت وی نایب رئیس دیگری انتخاب خواهد کرد.
جلسات ماده 6
کمیسیون حداقل سالی یک بار جلسات عادی و جلسات فوق العاده در مواقع ضروری خواهد داشت.
ماده 7
1-        از تاریخ جلسات توسط کمیسیون تعیین خواهد شد.
2-    دبیر منطقه‌ای کمسیون جلسات عادی را در ساختمان مرکزی دبیرخانه منطقه‌ای ترتیب خواهد داد مگر در مواردی که مجمع عمومی تشکیل گردد.
3-        جلسات کمیسیون می‌تواند در صورت تقبل هزینه برگزاری جلسه از طرف کشور میزبان در هر جای دیگری نیز برگزار شود.
ماده 8: دعوتنامه‌ها توسط دبیر منطقه‌ای حداقل 6 هفته از تاریخ برگزاری جلسه کمیسیون به اعضای کامل، پیوسته و وابسته ارسال خواهد شد.
شرکت نمایندگان اعضای وابسته و پیوسته ماده 9
نمایندگان اعضای پیوسته و وابسته می‌توانند همراه با نمایندگان اعضای کامل در جلسات کمیسیون شرکت کنند لیکن حق دادن رای و کسب هیچگونه سمتی را ندارند.
برنامه کار کمیسیون جلسات عادی ماده 10
دبیرخانه منطقه‌ای برای هر یک از جلسات کمیسیون برنامه کار موقت تهیه خواهد کرد و یک ماه قبل از تاریخ برگزاری جلسات در اختیار اعضا قرار خواهد داد. بخشی از برنامه کار موقت هر یک از جلسات شامل موارد زیر است:
الف: اجرای برنامه کار
ب: انتخاب رئیس و نایب رئیس کمیسیون در مواقع ضروری
ج انتخاب کمیته رسیدگی به امور گواهینامه‌ها
د بررسی گزارش دبیر منطقه‌ای در مورد فعالیتهای دبیرخانه منطقه‌ای
هـ : بررسی گزارش نمایندگان کمیسیون در مورد شورای اجرایی کمیته فنی و برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی، (TCPC) کمیته بودجه و امور مالی (CBF) و هر کمیته یا گروه کار دیگر سازمان
و: بررسی فعالیتهای کمیسیون
ز: رسیدگی به هر مورد دیگری که دبیر منطقه‌ای ضرورت مطرح شدن آن را در کمیسیون تشخیص دهد.
ح: برسی اهداف فعالیتهای کمیسیون.
ط: تعیین تاریخ جلسه بعدی کمیسیون
ماده 11: کمیسیون بعد از تایید برنامه کار گزارشی را که توسط دبیر منطقه‌ای ضمیمه برنامه کار شده است بررسی خواهد کرد. گزارش جوانب فنی و اداری موارد ذکر شده در برنامه کار کمیسیون و برآوردهای مالی مربوط به آن را در بر می‌گیرد.
ماده 12: مدارک مربوط به برنامه کار هر جلسه همزمان با برنامه کار موقت، یک ماه قبل از تاریخ برگزاری جلسه توسط دبیر منطقه‌ای به اعضای کامل، و وابسته ارسال خواهد شد.
ماده 13
1-        جلسات جامع کمیسیون در زمینه مسایل فنی جهانگردی همگانی خواهد بود مگر در مواردی که کمیسیون خلاف آن را تشخیص دهد.
2-        کلیه تصمیمات که در جلسات خصوصی کمیسیون گرفته شوند در اولین فرصت ممکن است در جلسه عمومی کمیسیون اعلام خواهند شد.
3-        ممکن است از حضار برای شرکت در جلسات کمیسیون دعوت به عمل آید.
جلسات فوق العاده ماده 14
دبیر منطقه‌ای در عرض 15 روز بعد از دریافت درخواست اکثریت اعضای کامل کمیسیون جلسه‌ای فوق‌العاده ترتیب خواهد داد.
ماده 15: دعوتنامه‌ها حداقل 30 روز قبل از برگزاری جلسات فوق العاده کمیسیون توسط دبیر منطقه‌ای به اعضای کامل پیوسته و وابسته ارسال خواهد شد.
ماده 16: دبیر منطقه‌ای برنامه کار موقت را که شامل مواردی است که برگزاری جلسات غیر عادی را ایجاب می‌نماید تهیه خواهد کرد و همزمان با دعوتنامه‌های ذکر شده در ماده 15 ارسال خواهد داشت.
تحویل گواهینامه‌ها و کارتهای شناسایی ماده 17
1- گواهینامه‌های نمایندگان اعضای کامل و پیوسته حداقل یک روز قبل از افتتاح جلسه کمیسیون به دبیر منطقه‌ای تحیول داده خواهد شد.
گواهینامه‌ها باید توسط مقام ریاست کشور، دولت و وزیر امور خارجه و یا مقام صلاحیت دار دیگری صادر شده باشد.
2- کارتهای شناسایی نمایندگان اعضای وابسته حداقل یک روز قبل از برگزاری جلسه کمیسیون به دبیر منطقه‌ای تحویل داده خواهد شد.
کمیته رسیدگی به امور گواهینامه‌ها ماده 18
بنا به پیشنهاد رئیس کمیسیون:
1-کمیته رسیدگی به امور گواهینامه‌ها مرکب از نمایندگان اعضای کامل، در آغاز هر جلسه تعیین می‌گردد.
2-کمیته رئیس و نایب رئیس خود را انتخاب خواهد کرد.
3-در صورتی که رئیس کمیته قادر به انجام وظایف محوله نباشد نایب رئیس وظایف او را به عهده خواهد گرفت.
4-کمیته گواهینامه‌های نمایندگان اعضای کامل و پیوسته و همچنین کارتهای شناسایی نمایندگان اعضای پیوسته را بررسی خواهد کرد و بلافاصله گزارش خود را به کمسیون خواهد داد.
پذیرش موقت ماده 19
هر یک از نمایندگان اعضای کامل که پذیرش او مورد اعتراض یکی از اعضای کامل باشد حق دارد تا زمانی که کمیته رسیدگی به امور گواهینامه‌ها گزارش خود را در مورد پذیرش وی ارائه دهد، تا کمیسیون در این مورد تصمیم بگیرد، به طور موقت با حقوقی برابر سایر نمایندگان در جلسات کمیسیون شرکت کند.
دبیر خانه ماده 20
1-        دبیر منطقه‌ای طبعاً دبیر کمیسیون خواهد بود.
2-        دبیر می‌تواند وظایف خود را به کارکنان دبیرخانه منطقه‌ای محول نماید.
ماده 21: دبیر منطقه‌ای، کارکنان دبیرخانه منطقه‌ای و هر یک از گروه کارکنان را برای بر پا داشتن جلسات کمیسیون به کار خواهد گرفت.
ماده 22
1-    دبیر منطقه‌ای مسئولیت دریافت و ترجمه صورت جلسات عمومی به زبانهای اصلی کمیسیون،‌توزیع مدارک، گزارشات و نتایج کمیسیون، تهیه نوار از جلسات و انجام هر امری که مشمول فعالیتهای کمسیون می‌شود را به عهده دارد.
2-        دبیر منطقه‌ای یا نماینده وی می‌تواند گزارشهای کتبی و یا شفاهی در هر یک از موضوعات مورد بررسی به کمسیون ارائه دهد.
اداره فعالیتها ماده 23
حضور اکثریت اعضای کامل برای رسیدن به حد نصاب در جلسات کمیسیون ضروری است.
ماده 24: هیچ فردی بدون کسب اجازه از رئیس، نمی‌تواند کمیسیون را مورد خطاب قرار دهد. بر اساس مقررات ماده 25 و 26 شرکت کنندگان در جلسات کمیسیون به ترتیب تقاضای آنان برای گفتگو، حق تقدم خواهند داشت.
ماده 25: رئیس یا سخنگوی یکی از ارکان کمیسیون یا گروه برای شرح نتایجی که بدست آورده‌اند در نوبت اول اجازه گفتگو خواهد داشت.
ماده 26
1-    در طی بحث در مورد مسایل هر یک از نمایندگان اعضای کامل و یا پیوسته می‌توانند اعتراض نمایند که به اعتراض آنان بعدا توسط رئیس با در نظر گرفته این قوانین اجرایی رسیدگی خواهد شد.
2-        هر یک از نمایندگان اعضای کامل و یا پیوسته معترض اجازه صحبت درباره موضوع مورد بحث را ندارد.
ماده 27: در طی بحث رئیس می‌تواند با مشورت کمیسیون لیستی از صحبت کنندگان را که تهیه نموده است (بسته) کامل اعلام کند . اگر چه بعد از آن چنانچه ایجاب نماید به هر نماینده عضو کامل یا پیوسته اجازه پاسخگویی را خواهد داد.
ماده 28: در طی بحث و گفتگو در مورد هر سوال نمایندگان اعضای کامل و یا وابسته می‌توانند تعطیل موقت بحث را در خواست نمایند. چنانچه ادامه بحث دنبال شود حداکثر سه نماینده بجز ادامه دهنده بحث اجازه بحث خاهند یافت، که یکی از آنها به موافقت و دو نفر دیگر در رد موضوع مورد بحث صحبت خواهند کرد. رئیس می‌تواند تحت این قانون محددیت زمانی برای نمایندگان ایجاد کند.
ماده 29: هر یک از نمایندگان اعضای کامل و یا پیوسته می‌توانند ختم بحث پیرامون مسئله مورد سوال را درخواست نمایند. حتی اگر نمایندگان دیگر برای ادامه بحث نوبت گرفته باشند.
در مورد ختم بحث تنها به دو مخالف اجازه گفتگو داده می‌شود و بعد از آن به رای گذاشته می‌شود چنانچه کمیسیون تایید کند رئیس مجلس خاتمه بحث را اعلام خواهد کرد. رئیس می‌تواند تحت این قانون محدودیت زمانی برای نمایندگان ایجاد نماید.
ماده 30: در طی بحث در مورد هر سوال، هر یک از نمایندگان اعضای کامل یا پیوسته می‌توانند تعطیل موقت محث و یا معلق گذاشتن آن را بخواهند که در این صورت به یکباره به رای گذاشته خواهد شد. رئیس می‌تواند مهلتی را که به نماینده داده شده است تا از تعطیل موقت یا معلق گذاشتن دفاع کند محدود نماید.
ماده 31: بر اساس شرایط ماده 26 اعمال زیر به ترتیب بر سایر پیشنهادات قبل از تشکیل جلسه تقدم خواهند داشت.
الف: معلق گذاشتن جلسه
ب: تعطیل موقت جلسه
ج: تعطیل موقت بحث در موضع خود
د: خاتمه بحث در موضوع خود.
ماده 32
1-    پیشنهاد اصلاح قوانین به صورت عادی کتباً به دبیرخانه منطقه‌ای ارجاع می‌شود و هیچ پیشنهادی تا زمانی که نسخه‌های آن حداکثر تا یک روز قبل ازجلسه در بین نمایندگان توزیع گردد مورد بحث واقع یا به رای گذاشته نمی‌شود.
با این وجود رئیس می‌تواند اجازه بحث و بررسی پیرامون پیشنهاد اصلاح قوانین و جریان کار را حتی قبل از آنکه در بین اعضا توزیع شود و یا در جلسه توضیح بدهد.
2-        رئیس می‌تواند در هر زمان پیشنهاداتی برای پیش بردن بحث‌ها ارائه دهد.
3-    ماده33: پیشنهادی که هنوز به رای گذاشته نشده و یا مورد اصلاح قرار نگرفته است می‌تواند در هر زمان به وسیله پیشنهاد دهنده پس گرفته شود و بدون اعتراض نمایندگان دوباره مطرح شود.
رای گیری ماده 34: هر عضو کامل کمیسیون تنها یک رای خواهد داشت.
ماده 35: در مورد موارد زیر رای گیری با شرکت دو سوم اکثریت اعضای کامل شرکت کننده انجام شود.
الف روسای دبیرخانه منطقه‌ای
ب: تصویب هر موردی با توجه به وضع اقتصادی
ج: تصویب موارد استناد و برنامه‌های روش کار کمیسیون و هر گونه اصلاحیه آن.
د: هر ماده‌ای که اکثریت اعضای کامل با رای خود اهمیت آن را ثابت نموده باشند.
ماده 36: بر طبق این مواد برنامه مشاهده می‌شود که «نماینده شرکت کننده رای دهنده» به معنی ان است که نماینده کشور عضو کامل شرکت نموده و رای مثبت یا منفی بدهد و نماینده‌ای که در رای گیری شرکت نکند به عنوان نماینده‌ای که رای نداده است محسوب می‌شود.
ماده 37: نمایندگان به وسیله نشان دادن دست رای می‌دهند و در مواردی که لازم باشد با توجه به ماده‌های 2 و 26 یا نوشتن و بر اساس اسامی شرکت کنندگان که طبق حروف الفبا تنظیم شده است رای می‌دهند.
ماده 38: در صورتی که در رای گیری ایرادی پیش آید یا چنانچه دو سوم اکثریت نمایندگان شرکت ننمایند، رای گیری مجددا انجام می‌شود و این مسئله بایستی در صورت جلسه ذکر شود رای گیری دوم بایستی طی 48 ساعت بعد از رای گیری اول انجام شود. چنانچه رای گیری دوم نیز با مشکلاتی روبرو شود آن پیشنهاد رد شده تلقی می‌شود.
ماده 39: زمانی که پیشنهادی احتیاج به اصلاح دارد، اصلاح شدن آن به رای گذاشته می‌شود چنانچه چندین اصلاحیه لازم باشد با نظر رئیس جلسه این عمل انجام می‌شود.
ماده 40: انتخابات با رای مخفی انجام می‌شود.
زبانهای ماده 41
زبان کمیسیون انگلیسی است.
ماده 42: نماینده می‌تواند به زبان دیگری غیر از انگلیسی صحبت نماید. اما بایستی بعداً نسخه‌ای از آن را به انگلیسی تهیه نماید.
خلاصه‌ یادداشتهای مربوط به مجمع عمومی ماده 43
1-        خلاصه یادداشتهای مجمع عمومی بایستی توسط دبیرمنطقه‌ای تهیه شده فوراً بین اعضا توزیع شود.
2-        نمایندگان می‌توانند تا یک ماه پس از توزیع یادداشتهای مجمع عمومی نظرات اصلاحی خود رابه دبیر کل ارائه نمایند.
3-        اخرین خلاصه یادداشتها در مورد پیشنهادات و نتایج کمیسیون خواهد بود.
نتایج و تصمیمات ماده 44
در طی یکماه (30 روز)‌از پایان اجلاسیه تصمیات و نتایج کمیسیون برای کشورهای عضو ارسال می‌گردد.
اصلاحیه ماده 45
اصلاحیه‌های برنامه‌های روش کار بایستی در صورت جلسه ذکر شود و این اصلاحیه‌ها بر اساس گزارش گروه کار ممکن است در جلسه مجمع عمومی تصویب شود.
ماده 46: این موارد اشاره شده، قوانین، برنامه‌ها و هرگونه اصلاحیه‌ای از تاریخ 9 دسامبر 1976 قابل اجرا بوده و پس از تصویب اجلاس عمومی سازمان جهانی جهانگردی به اجرا گذاشته خواهد شد.
اصول راهنمای هدایت انتخابات به وسیله رای مخفی
1-    قبل از این که رای گیری شروع شود رئیس جلسه بایس