پرسشهای متداول

پرسشهای متداول

برای نقل و انتقال ماشن آلات چاپ و خرید و فروش دستگاه چاپ و تغییر محل چاپخانه چه کاری نیاز می باشد؟

برای موارد مطرح شده, مراجعه به اداره کل و دریافت مجوز موافقت از جانب اداره کل ضروری می باشد.


نحوه صدور پروانه فعالیت نشریه چگونه است؟

مراجعه به سایت  e-rasaneh.ir اطلاعات تکمیلی و نحوه دریافت را مشاهده نمایید.

 

 

جهت شرکت در جشنواره های استانی و منطقه ای چه باید کرد؟

١. مراجعه به واحد هنری اداره کل, ٢. دریافت فراخوان و تکمیل مدارک و ارائه نمونه کار.

 

 

جهت درج آگهی در روزنامه چه باید کرد؟

١. مراجعه به واحد مطبوعات اداره کل ,٢.ارائه آگهی به کارشناس مربوطه.٣. دریافت معرفی نامه و مراجعه به روزنامه ذکر شده