تماس با ما

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمانشاه

آدرس: کرمانشاه -بلوار شهید بهشتی -جنب سینما استقلال.

تلفن:  38238402-083     دورنگار: 38238378-083    پست الکترونیک: modir.ershad@chmail.ir

اطلاعات تماس با سایر پرسنل:

راهنمای جدول:                          

کارشناسان

مدیران

واحدها

 

عنوان سمت

نام ونام خانوادگی

شماره تماس

محل خدمت

 

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه

 

 

کرمانشاه

1

 مدیرکل

بهرام فاضلی زاد

08338238373

کرمانشاه

2

 کارشناس مدیریت عملکرد

خانم اردلانی

(داخلی 250)(08338238402)

کرمانشاه

3

 کارشناس روابط عمومی

سهیل سنجابی

( داخلی248)(08338238402)

کرمانشاه

4

 کارشناس شورای فرهنگ عمومی

بیژن مؤمنه

(داخلی 246)(08338238402)

کرمانشاه

5

 کارشناس مسئول امور پژوهشی،اجتماعی و تحقیقات فرهنگ بومی

محسن نجفی

(  246 )(08338238402)

کرمانشاه

6

 کارشناس امور پژوهشی،اجتماعی و تحقیقات فرهنگ بومی

خانم ریزوندی

( 246  )(08338238402)

کرمانشاه

7

 کارشناس امور حقوقی و مالکیت فکری

فرزاد فتاحی

( 237  )(08338238402)

کرمانشاه

8

 کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

محمدرضا قهرمانی

( 251  )(08338238402)

کرمانشاه

 

اداره حراست

 

 

کرمانشاه

9

رییس اداره

محمدعیوضی

(255   )(08338238402)

کرمانشاه

10

کارشناس حراست

خانم گوهری

( 254  )(08338238402)

کرمانشاه

 

 معاونت امور فرهنگی و رسانه ای

 

 

کرمانشاه

11

 معاون

مظفر تیموری

(  241 )(08338238402)

کرمانشاه

 

 گروه امور فرهنگی

 

 

کرمانشاه

12

 رییس گروه

پیمان جسری

( 217  )(08338238402)

کرمانشاه

13

 کارشناس برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی

خانم فیضی

( 217  )(08338238402)

کرمانشاه

14

 کارشناس امور فرهنگی

سیدعلی سلیمانی

(  239 )(08338238402)

کرمانشاه

15

 کارشناس امور فرهنگی

محمدباقر مرادی

( 217  )(08338238402)

کرمانشاه

16

 کارشناس مسئول مراکزو انجمنهای فرهنگی 

محسن باباجانی

( 201  )(08338238402)

کرمانشاه

17

 کارشناس مسئول چاپ و نشر

فرامرز رستمیان

( 237  )(08338238402)

کرمانشاه

18

کارشناس چاپ و نشر

جواد حصاری

( 239  )(08338238402)

کرمانشاه

 

 گروه امور رسانه

 

 

کرمانشاه

19

 رییس گروه

خانم صوابی

( 252  )(08338238402)

کرمانشاه

20

 کارشناس رسانه های دیجیتال

رضا دارابی مقدم

( 237  )(08338238402)

کرمانشاه

21

 کارشناس امور مطبوعات و آگهی های چاپی و برخط دولتی

حامدخاقانی

( 251  )(08338238402)

کرمانشاه

 

 گروه قرآن و عترت

 

 

کرمانشاه

22

 رییس گروه

محسن کرمیان

( 214  )(08338238402)

کرمانشاه

23

(عکارشناس امور قرآن و عترت

خانم موسوی

( 247  )(08338238402)

کرمانشاه

24

(عکارشناس امور قرآن و عترت

حامد ظریفیان جدی

( 258  )(08338238402)

کرمانشاه

 

 معاونت امور هنری و سینمایی

 

 

کرمانشاه

25

 معاون

مهدی ربانی نژاد

08337287711

کرمانشاه

 

 گروه امور هنری

 

 

کرمانشاه

26

 رییس گروه امور هنری ، سینمایی و سمعی و بصری

پژمان خسروی پور

08337281237

کرمانشاه

27

 کارشناس برنامه ریزی فعالیت های هنری

فریبرز احمدیان فر

08337281237

کرمانشاه

28

 کارشناس امور هنری

خانم مرادی

08337281237

کرمانشاه

29

 کارشناس امور هنری(ترویج و توسعه هنرهای آیینی و نواحی)

خانم رضایی پور

08337281237

کرمانشاه

30

(ادبیات) کارشناس امور هنری

خانم ملک خطابی

08337281237

کرمانشاه

31

کارشناس مسئول موسیقی

ارشام خرسندپور

08337281237

کرمانشاه

32

کارشناس امور هنری (هنرهای نمایشی)

جعفر صدفی

08337281237

کرمانشاه

33

کارشناس مسئول هنرهای تجسمی 

مرتضی باقری

08337281237

کرمانشاه

34

 کارشناس مسئول امور سینمایی و سمعی و بصری

جهانبخش مرادی

08337281237

کرمانشاه

35

 کارشناس امور سینمایی و سمعی و بصری

مسعود گودرزی

08337281237

کرمانشاه

36

 کارشناس امور سینمایی و سمعی و بصری

احسان چشم میشی

08337281237

کرمانشاه

37

 کارشناس امور جشنواره ها و نمایشگاه ها

افشین رستمیان

08337281237

کرمانشاه

 

 معاونت توسعه مدیریت و منابع

 

 

کرمانشاه

38

 معاون

صدراله بابلی

( 213  )(08338238402)

کرمانشاه

 

 اداره امور اداری، مالی و پشتیبانی

 

 

کرمانشاه

39

 رییس اداره

یوسف صادقی

( 241  )(08338238402)

کرمانشاه

40

 کارشناس مسئول امور اداری و رفاهی

خانم کندوله

( 210  )(08338238402)

کرمانشاه

41

مسئول امور اداری و رفاهی

مسعود محمدی

( 225  )(08338238402)

کرمانشاه

42

 کارشناس مسئول امورمالی

محسن ابراهیمی

( 227  )(08338238402)

کرمانشاه

43

 کارپرداز

سجاد رفیعی

( 227  )(08338238402)

کرمانشاه

44

حسابدار و جمعدار

میثم حاتمی

( 227  )(08338238402)

کرمانشاه

45

 ذی‌حساب

اردشیر محمدی

(  231 )(08338238402)

 

 

 گروه طرح، برنامه و تحول اداری

 

 

کرمانشاه

46

 رییس گروه

خانم عزیزی

( 239  )(08338238402)

کرمانشاه

47

 کارشناس توسعه اقتصاد خلاق

خانم قادری

( 211  )(08338238402)

کرمانشاه

48

 کارشناس برنامه ریزی، آمار و اطلاعات

مصطفی جابری

( 215  )(08338238402)

کرمانشاه

49

 کارشناس بودجه

نصراله صفری

( 232  )(08338238402)

کرمانشاه

50

 کارشناس ناظر طرح های عمرانی

سعید جمشیدی

( 232  )(08338238402)

کرمانشاه

51

 کارشناس آموزش و تحول اداری

نادر حیدری گیلان