تماس با ما

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمانشاه

آدرس: کرمانشاه -بلوار شهید بهشتی -جنب سینما استقلال.

تلفن:  38238402-083     دورنگار: 38238378-083    پست الکترونیک: modir.ershad@chmail.ir

اطلاعات تماس با سایر پرسنل:

راهنمای جدول:                          

کارشناسان

مدیران

واحدها

 

عنوان سمت

نام ونام خانوادگی

شماره تماس

محل خدمت

 

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه

 

 

کرمانشاه

1

 مدیرکل

بهرام فاضلی زاد

08338238373

کرمانشاه

2

 کارشناس مدیریت عملکرد

خانم اردلانی

(داخلی 250)(08338238402)

کرمانشاه

3

 کارشناس روابط عمومی

سهیل سنجابی

( داخلی248)(08338238402)

کرمانشاه

4

 کارشناس شورای فرهنگ عمومی

بیژن مؤمنه

(داخلی 246)(08338238402)

کرمانشاه

5

 کارشناس مسئول امور پژوهشی،اجتماعی و تحقیقات فرهنگ بومی

محسن نجفی

(  246 )(08338238402)

کرمانشاه

6

 کارشناس امور پژوهشی،اجتماعی و تحقیقات فرهنگ بومی

خانم ریزوندی

( 246  )(08338238402)

کرمانشاه

7

 کارشناس امور حقوقی و مالکیت فکری

فرزاد فتاحی

( 237  )(08338238402)

کرمانشاه

8

 کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

شهرام امیری

( 251  )(08338238402)

کرمانشاه

 

اداره حراست

 

 

کرمانشاه

9

رییس اداره

محمدعیوضی

(255   )(08338238402)

کرمانشاه

10

کارشناس حراست

خانم گوهری

( 254  )(08338238402)

کرمانشاه

 

 معاونت امور فرهنگی و رسانه ای

 

 

کرمانشاه

11

 معاون

مظفر تیموری

(  241 )(08338238402)

کرمانشاه

 

 گروه امور فرهنگی

 

 

کرمانشاه

12

 رییس گروه

پیمان جسری

( 217  )(08338238402)

کرمانشاه

13

 کارشناس برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی

خانم فیضی

( 217  )(08338238402)

کرمانشاه

14

 کارشناس امور فرهنگی

سیدعلی سلیمانی

(  239 )(08338238402)

کرمانشاه

15

 کارشناس امور فرهنگی

محمدباقر مرادی

( 217  )(08338238402)

کرمانشاه

16

 کارشناس مسئول مراکزو انجمنهای فرهنگی 

محسن باباجانی

( 201  )(08338238402)

کرمانشاه

17

 کارشناس مسئول چاپ و نشر

فرامرز رستمیان

( 237  )(08338238402)

کرمانشاه

18

کارشناس چاپ و نشر

جواد حصاری

( 239  )(08338238402)

کرمانشاه

 

 گروه امور رسانه

 

 

کرمانشاه

19

 رییس گروه

مهتاب صوابی

( 252  )(08338238402)

کرمانشاه

20

 کارشناس رسانه های دیجیتال

رضا دارابی مقدم

( 237  )(08338238402)

کرمانشاه

21

 کارشناس امور مطبوعات و آگهی های چاپی و برخط دولتی

حامدخاقانی

( 251  )(08338238402)

کرمانشاه

 

 گروه قرآن و عترت

 

 

کرمانشاه

22

 رییس گروه

محسن کرمیان

( 214  )(08338238402)

کرمانشاه

23

(عکارشناس امور قرآن و عترت

احسان ملکیان

( 247  )(08338238402)

کرمانشاه

24

(عکارشناس امور قرآن و عترت

جواد حصاری

( 258  )(08338238402)

کرمانشاه

 

 معاونت امور هنری و سینمایی

 

 

کرمانشاه

25

 معاون

مهدی ربانی نژاد

08337287711

کرمانشاه

 

 گروه امور هنری

 

 

کرمانشاه

26

 رییس گروه امور هنری ، سینمایی و سمعی و بصری

جمال برفی

08337281237

کرمانشاه

27

 کارشناس برنامه ریزی فعالیت های هنری

فریبرز احمدیان فر

08337281237

کرمانشاه

28

 کارشناس امور هنری

خانم مرادی

08337281237

کرمانشاه

29

 کارشناس امور هنری(ترویج و توسعه هنرهای آیینی و نواحی)

خانم رضایی پور

08337281237

کرمانشاه

30

(ادبیات) کارشناس امور هنری

خانم ملک خطابی

08337281237

کرمانشاه

31

کارشناس مسئول موسیقی

ارشام خرسندپور

08337281237

کرمانشاه

32

کارشناس امور هنری (هنرهای نمایشی)

جعفر صدفی

08337281237

کرمانشاه

33

کارشناس مسئول هنرهای تجسمی 

مرتضی باقری

08337281237

کرمانشاه

34

 کارشناس مسئول امور سینمایی و سمعی و بصری

پژمان خسروی پور

08337281237

کرمانشاه

35

 کارشناس امور سینمایی و سمعی و بصری

مسعود گودرزی

08337281237

کرمانشاه

36

 کارشناس امور سینمایی و سمعی و بصری

احسان چشم میشی

08337281237

کرمانشاه

37

 کارشناس امور جشنواره ها و نمایشگاه ها

افشین رستمیان

08337281237

کرمانشاه

 

 معاونت توسعه مدیریت و منابع

 

 

کرمانشاه

38

 معاون

صدراله بابلی

( 213  )(08338238402)

کرمانشاه

 

 اداره امور اداری، مالی و پشتیبانی

 

 

کرمانشاه

39

 رییس اداره

یوسف صادقی

( 241  )(08338238402)

کرمانشاه

40

 کارشناس مسئول امور اداری و رفاهی

خانم کندوله

( 210  )(08338238402)

کرمانشاه

41

مسئول امور اداری و رفاهی

فردین تیراندز

( 225  )(08338238402)

کرمانشاه

42

 کارشناس مسئول امورمالی

محسن ابراهیمی

( 227  )(08338238402)

کرمانشاه

43

 کارپرداز

مراد کولیوند

( 227  )(08338238402)

کرمانشاه

44

حسابدار و جمعدار

سجاد رفیعی

( 227  )(08338238402)

کرمانشاه

45

 ذی‌حساب

اردشیر محمدی

(  231 )(08338238402)

 

 

 گروه طرح، برنامه و تحول اداری

 

 

کرمانشاه

46

 رییس گروه

خانم عزیزی

( 239  )(08338238402)

کرمانشاه

47

 کارشناس توسعه اقتصاد خلاق

خانم قادری

( 211  )(08338238402)

کرمانشاه

48

 کارشناس برنامه ریزی، آمار و اطلاعات

مصطفی جابری

( 215  )(08338238402)

کرمانشاه

49

 کارشناس بودجه

محسن باقرآبادی

( 232  )(08338238402)

کرمانشاه

50

 کارشناس ناظر طرح های عمرانی

امین شاهقلی

( 232  )(08338238402)

کرمانشاه

51

 کارشناس آموزش و تحول اداری

مهشید فرهی فر

( 205  )(08338238402)

کرمانشاه

 

 هنرستان هنرهای تجسمی پسران

 

 

کرمانشاه

52

 رییس هنرستان

جعفر کرجی

08338257828

کرمانشاه

53

 معاون و مسئول امور هنرجویان

خانم ترابی

08338257828

کرمانشاه

54

 هنر آموز

جعفر کرجی

08338257828

کرمانشاه

 

 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اسلام آباد غرب

 

 

اسلام آباد غرب

55

 رییس اداره

خسروتمری

08345227120

اسلام آباد غرب

56

 کارشناس امور فرهنگی، رسانه و تبلیغات

خداداد ملکی

08345227120

اسلام آباد غرب

57

کاردان امور فرهنگی رسانه و تبلیغات

خانم خدادادی

08345227120

اسلام آباد غرب

58

 کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

میلاد مقصودی

08345227120

اسلام آباد غرب

59

 کارشناس امور دینی و قرآنی

یزدان آزادی

08345227120

اسلام آباد غرب

 

 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قصر شیرین

 

 

قصر شیرین

61

 رییس اداره

نادر حیدری گیلان

08342422381

قصر شیرین

62

 کارشناس مسئول امور سینمایی ، سمعی وبصری

مصطفی تاج الدینی

08342422381

قصر شیرین

 

 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پاوه

 

 

پاوه

63

 رییس اداره

محمدرئوف محمدی راد

08346125730

پاوه

64

 کارشناس امور فرهنگی، رسانه و تبلیغات

جمال برفی

08346125730

پاوه

65

 کارشناس امور دینی و قرآنی

آوات رحمتی

08346125730

پاوه

 

 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سنقر

 

 

سنقر

66

 رییس اداره

محمدرضا کماسی

08348436633

سنقر

67

 کارشناس امور فرهنگی،دینی ورسانه

میثم بشیری

08348436633

سنقر

68

 کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

محمد سلیمی

08348436633

سنقر

 

 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سر پل ذهاب

 

 

سرپل ذهاب

69

 رییس اداره

عزت اله شریفی

08342222999

سرپل ذهاب

70

 کارشناس امور فرهنگی، رسانه و تبلیغات

علیرضا آزادی

08342222999

سرپل ذهاب

 

 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گیلان غرب

 

 

گیلانغرب

71

 رییس اداره

کیوان پیشقدم

08343222599

گیلانغرب

72

 کارشناس امور فرهنگی، رسانه و تبلیغات

یداله چراغی

08343222599

گیلانغرب

73

کاردان امور فرهنگی

علی اکبر رضائی

08343222599

گیلانغرب

 

 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کنگاور

 

 

کنگاور

74

 رییس اداره

غلامرضا ملکیان

08348221144

کنگاور

75

 کارشناس امور فرهنگی،دینی ورسانه

مهری خزائی

08348221144

کنگاور

76

 کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

خانم شهبازین

08348221144

کنگاور

 

 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان صحنه

 

 

صحنه

77

 رییس اداره

نادر حیدریان

08348327472

صحنه

78

 کارشناس امورهنری، سینمایی و سمعی و بصری

حسینمراد امانی

08348327472

صحنه

 

 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان هرسین

 

 

هرسین

79

 رییس اداره

سیاوش نظری

08345125026

هرسین

80

 کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

سید پوریا حقیقی

08345125026

هرسین

 

 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جوانرود

 

 

جوانرود

81

 رییس اداره

مسعود قادری

08346222633

جوانرود

82

 مسئول امور عمومی و مالی

فتحعلی جهاندیده

08346222633

جوانرود

83

 کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

خانم گل محمدی

08346222633

جوانرود

84

 کارشناس امور دینی و قرآنی

مصطفی ملکی

08346222633

جوانرود

 

 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ثلاث باباجانی

 

 

ثلاث باباجانی

85

 رییس اداره

حسین شیخمرادی

08346723737

ثلاث باباجانی

86

 کارشناس امور فرهنگی، رسانه و تبلیغات

خانم آبباریکی

08346723737

ثلاث باباجانی

 

 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دالاهو

 

 

دالاهو

87

 رییس اداره

مصطفی ملکی

08343723030

دالاهو

88

 کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

خانم حمزه

08343723030

دالاهو

 

 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان روانسر

 

 

روانسر

89

 رییس اداره

هدایت محمودی

08346525886

روانسر

90

 کارشناس امور فرهنگی، رسانه و تبلیغات

خانم رضایی تبار

08346525886

روانسر

91

 کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

آرتان فتح الهی

08346525886

روانسر

92

کارشناس امور رسانه و تبلیغات

فردین تیرانداز

08346525886

روانسر


تاریخ بروزرسانی : ۶ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۰۲