تماس با ما

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه

آدرس  : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - جنب سینما استقلال

تلفن تماس : 08338251060*08338232402کد پستی 6715663487

 

نام نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

شماره فکس

بهرام فاضلی زاد

مدیر کل

38238387

38238373

صدراله بابلی

معاونت اداری مالی

38238375

***

مظفر تیموری

 

معاونت فرهنگی

38238374

***

 مهدی ربانی نژاد

معاونت هنری سینمایی

38238390

***

سعید کرمی چمه

روابط عمومی

38244744

38244744

مشخصات مدیران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه

ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نهای تابعه

نام شهرستان

رییس اداره

تلفن- شماره فکس

آدرس

  

شهرستان آباد غرب

 

خسرو تمری

 

08325222950 -   7120 0832522  -    08325242665

خیابان شهید مفتح - اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

شهرستان روانسر

 

هدایت محمودی

08326525886 – تلفکس : 08326527066

روانسر –  بلوار معلم – روبروی شهرداری

شهرستان گیلانغرب

 

کیوان پیش قدم

08353222599    -  08353224583

گیلانغرب – خیابان شهید رجائی – پارک فلاحت

شهرستان دالاهو

 

علی شبستری

 

دالاهو

شهرستان  سنقر کلیائی

 

محمد کماسی

08384227481

شهرک شهرداری – اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

شهرستان  کنگاور

 

غلامرضا ملکیان

08372221144 – 3 و 08372233412

خیابان شهدا – انتهای کوچه عظیمی – مجتمع فرهنگی و هنری یادگار امام

شهرستان پاوه

 

محمد رئوف محمدی راد

 

 

شهرستان ثلاث باباجانی

 

شیخمرادی

08327225730

 

میدان شهدا – خیابان امام محمد غزالی – اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

شهرستان سرپل ذهاب

 

مهدی بساطی

08342222899 – 08342222999 - 08342222471

 

امام (ره) – خیابان ارشاد – اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

شهرستان قصرشیرین

 

 

سرکار خانم پوره

08354222381  - 08354223653

بلوار راه کربلا – جنب پارک شاهد – فرمانداری سابق

شهرستان هرسین

 

سیاوش نظری

08323225026

شهرک شمالی – اداره فرهنگ

شهرستان  جوانرود

 

قادری

08326222632 – 083262222633

خیابان فرهنگیان – ساختمان کتابخانه عمومی

شهرستان  صحنه

 

نادر حیدریان

08383227472  - 08383229696

صحنه – خیابان چهل متری – انتهای کوچه گلستان 3