بیانیه توافق سطح خدمت

بیانیه توافق سطح خدمت

بیانیه توافق سطح خدمات در پایگاه اینترنتی

 

 

                بدین وسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمانشاه به آگاهی مراجعین محترم می رسد:

هدف از این توافق نامه ، ارایه باکیفیت خدمات این اداره کل برای خدمت گیرندگان محترم می باشد. این بیانیه، سطح توافق دوجانبه درخصوص این خدمات و روش های نظارت ومسوولیت های اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمانشاه را در صورت لزوم مشخص می کند.

ضمانت کیفی خدمات تحت وب: خدمات ارایه شده در سایت اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمانشاه، دارای ضمانت 99 دسترسی خدمت گیرنده در هر ماه می باشد ودرصورت عدم دسترسی، مدت زمان مربوطه، توسط شرکت داده سامانه فن آوا محاسبه شده وبر اساس قوانین مندرج در قرارداد SLA فی مابین شرکت مذکور و وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی عمل خواهدشد. بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمانشاه را به اطلاع می رساند.

1.       پایگاه اینترنتی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمانشاه به امکانات زیر مجهز است وشما می توانید به صوت تمام وقت از آن استفاده کنید

·         لینک سازمانها و معاونت های تابعه وزارت متبوع

·         https://www.farhang.gov.ir/fa/moavenatha

·         https://www.farhang.gov.ir/fa/sazmanha

·         در دسترس بودن صفحه اصلی پایگاه به زبان فارسی

·         وجود RSS یاتکنولوژی های مشابه برای تبدیل اطلاعات مورد نیاز مخاطبان دستگاه

·         وجود اطلاعات تماس مورد نیاز مخاطبان اداره کل در سایت

·         بخش پرسشهای متداول پایگاه اینترنتی

·         راهنمای مراجعین

·         امکان چاپ وهمچنین امکان تهیه نسخه الکترونیکی درقالب فرمتهای رایج (pdf وغیره) از فرم های مورد عمل ومستندات موجود در پایگاه اینترنتی

·         تالار بحث وگفتگو در پایگاه اینترنتی

·         بخش نظر سنجی در پایگاه اینترنتی

·         قوانین ومقررات مرتبط با دستگاه

·         میز خدمت الکترونیک

·         امکان ثبت نام در در پایگاه اینترنتی

2.       پایگاه اینترنتی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمانشاه بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و درصورت بروز هرگونه اشکال ونقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

3.       درصورت تمایل، برای بهبود کیفیت خدمات دراین پایگاه اینترنتی خواهشمند است در نظرسنجی پایگاه اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمانشاه شرکت فرمایید.