سینما آزادی کرمانشاه

پردیس سینما آزادی یا سینما شهر فرنگ نام یک سینما در شهر کرمانشاه است. این سینما در خیابان اشرفی اصفهانی و محلۀ پل چوبی این شهر قرار دارد. سینما آزادی دارای سه سالن به گنجایش ۵۰۱ نفر و دو سالن vip با ظرفیت هریک ۱۸ نفر بوده (جمعا ۵۳۷ صندلی) و با درجه مدرن می باشد.

سینما فرهنگ کرمانشاه

سینما فرهنگ کرمانشاه از سال ۱۳۷۰ با یک سالن نمایش فیلم با نام سینما فرهنگ شروع به فعالیت نمود. این سینما پس از ورشکستگی عمومی و تعطیلی سینماهای کرمانشاه در سال ۱۳۸۷ و تا پیش از بازگشایی سینما آزادی، به مدت چهار سال تنها سینمای این شهر بود.

سالن پرشیا در سال ۱۳۹۲ مجداً فعال شد و در سال ۱۳۹۷ مورد بازسازی قرار گرفت. سالن پاسارگاد در سال ۱۳۹۳ ترمیم و در سال ۱۳۹۴ مورد بازسازی قرار گرفت. سالن پارس در سال ۱۳۹۵ طراحی و در همان سال فعال شد. سالن پرسپولیس در سال ۱۳۹۷ طراحی و در سال ۱۳۹۸ فعال شد.

سینما فرهنگ کرمانشاه در دهۀ ۹۰ اقدام به افزایش تعداد سالن‌های نمایش فیلم خود کرد. در همین راستا سالن شمارۀ ۲ در مرداد ۱۳۹۲ سالن شمارۀ ۳ در دی ۱۳۹۵ و سالن شمارۀ ۴ سینما فرهنگ در مهر ۱۳۹۸ افتتاح شد. 

در حال حاضر سینما فرهنگ یک پردیس سینمایی چهار سالنه و مجهز به سیستم پخش صدای دالبی و سیستم تصویری پروژکتور لیزری است.